Pages Navigation Menu

Výzvy na predloženie cenovej ponuky – AKROS

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS,
ktorý je spolufinancovaný z ESF na základe
Operačného programu Ľudské zdroje, ITMS kód projektu: 312011I654
v období od 10/2018 – 12/2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Grafické spracovanie a tlač publikácie – vytvorenie a úprava metodiky

Biblická škola ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO”) zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na Grafické spracovanie a tlač publikácie – vytvorenie a úprava metodiky. stiahnuť PDF

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Tvorba metodiky vzdelávacieho modulu

Biblická škola ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO”) zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na Tvorbu metodiky vzdelávacieho modulu. stiahnuť PDF

*** Zverejnené 3.10.2018 ***

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *