Pages Navigation Menu

Učebnicový fond

Napriek tomu, že základným predpokladom kvalitného vzdelávania sa v cudzom jazyku sú adekvátne učebnice, Ministerstvo školstva SR žiaľ neposkytuje  ucelené učebné materiály a plány ani pre študentov, ani pedagógov bilingválnych stredných škôl. Potrebné  materiálne zabezpečenie, prostredníctvom ktorého by mohla škola dosiahnuť vytýčenú akademickú úroveň, musí hľadať mimo Slovenska.

Tieto zdroje však nie sú dotované Ministerstvom školstva SR. Implementácia a prevádzka tohto  bilingválneho programu, vrátane materiálneho zabezpečenia v podobe učebníc, podstatným spôsobom navyšuje náklady EGMT.

  • Odhadované výdavky na nákup učebníc pre všetkých žiakov prvého ročníka predstavujú 8.000 EUR v každom školskom roku pôsobenia EGMT.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: ucebnicovy fond