Pages Navigation Menu

Fond rozvoja Evanjelickej spojenej školy

Fond rozvoja ESŠ je v roku 2015 zameraný na podporu týchto investičných projektov:

 • vybudovanie ihriska
 • vybavenie novej telocvične
 • zariadenie a vybavenie nových tried
 • vybavenie a zariadenie:
  • fyzikálneho laboratória
  • chemického laboratória
  • biologického laboratória
 • zariadenie a vybavenie novej školskej
  jedálne
 • kúpa a rekonštrukcia novej školskej budovy

Každý Váš príspevok do Fondu rozvoja pomôže škole naďalej zvyšovať kvalitu a prostredie vzdelávania.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: fond rozvoja ESS