Pages Navigation Menu

Fond na podporu anglicky hovoriacich lektorov

Jedným zo spôsobov, ako chce ESŠ vystúpiť z priemeru a súčasne prilákať nových študentov je vyučovanie angličtiny lektormi zo Spojených štátov amerických a Veľkej Británie. Naše skúsenosti potvrdzujú, že anglicky hovoriaci lektor  ukotvený v kresťanských hodnotách vnáša do vzdelávacieho procesu nový pohľad na riešenie situácií, a tým obohacuje nielen deti, ale aj zamestnancov školy a rodičov žiakov.

ESŠ je preto vďačná a víta anglicky hovoriacich učiteľov, ktorí sú ochotní slúžiť v zahraničí po dobu najmenej jedného školského roka. Nakoľko podpora zo strany štátu nepokrýva takúto pridanú hodnotu v činnosti školy, obraciame sa na Vás s prosbou o finančný príspevok na podporu zahraničného lektora v ESŠ.

  • Ročné výdavky ESŠ spojené s jedným zahraničným lektorom predstavujú 12.000 EUR.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: fond na podporu ENG lektorov