Pages Navigation Menu

Verejná zbierka

Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok |

 

NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA
so sídlom: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
IČO: 42 062 110

v súlade s § 7 ods. 2 Zákona č. 162/2014  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj ako len Zákon o verejných zbierkach)

vyhlasuje verejnú zbierku s názvom

Deti zo Základnej školy v Srbsku

 

Registrovanú Okresným úradom Martin na základe
Rozhodnutia č. OU-MT-OVVS-2015/005082
Registračné číslo zbierky: 504-2015-005082

 

Účel verejnej zbierky:

Účelom verejnej zbierky je podpora duchovnej a kultúrnej spolupráce založenej na výmene skúseností s prácou s deťmi a mládežou medzi Evanjelickou spojenou školou v Martine (ďalej aj ako len „ESŠ“) a Základnou školou hrdinu Janka Čmelíka s vyučovacím jazykom slovenským v meste Stara Pazova v Srbsku (ďalej aj ako len „Základná škola v Srbsku“), ako aj ďalšími školami s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:

  1. Zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov do prenosných pokladničiek na Memorandovom námestí (pri Evanjelickom kostole) v Martine, a to v dobe od 29.3.2015 do 31.3.2015.

Za Vaše štedré finančné príspevky Vám vopred ďakujeme!