Pages Navigation Menu

LUTHER A MILOVANÁ KOMUNITA

Cesta pre kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete

(Lutherova společnost, Praha 2014, 1. vydanie, 316 strán)
 

OBLKkomunitaLutherova společnost právě vydala svou již 14. publikaci – Paul R. Hinlicky: LUTHER A MILOVANÁ KOMUNITA.
Cesta pre kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete

Originálně: Luther and the Beloved Community: A Path for Christian Theology after Christendom; William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 2010

Dá sa kresťanská viera v súčasnosti obhájiť? Môže byť človek kresťanom, ktorý ešte stále zakladá svoju vieru na vierovyznaní? Paul Hinlicky s pomocou múdrosti Martina Luthera skúma klasické kresťanské učenie o Kristovej osobe a diele, o ľudskej prirodzenosti a osude. Reaguje zároveň aj na súčasné námietky voči viere postavenej na vierovyznaní – od takzvaného „nového náhľadu na Pavla”, cez odmietnutie Augsburského vyznania pápežom Benediktom, po neutíchajúcu výzvu Karla Marxa.

LUTHER A MILOVANÁ KOMUNITA nepredstavuje Lutherove stredoveké myslenie ako možnosť pre dnešnú dobu, ale sprístupňuje ho pre budúcnosť – ako učiteľa viery a pomoc v zodpovedaní novodobých otázok kresťanskej viery. Ako tvrdí Hinlicky, Luther je zneužitý a nepochopený vyznávačmi jeho vlastnej tradície a je treba, aby ho ľudia pochopli nielen ako „hrdinu viery“, ale skôr ako stúpenca milovanej komunity, ktorá zatiaľ naplno neexistuje. V predstavovaní tohto zmeneného pohľadu odhaľuje Hinlicky úplne nové pochopenie ukryté v Lutherovej rétorike.

Cena publikácie: € 8,50  | objednaj

***

Paul R. HinlickyPaul R. Hinlicky je medzinárodne uznávaným evanjelickým teológom. Zaoberá sa predovšektým teológiou Martina Luthera, luteránskou teológiou od reformácie po súčasnosť, ale aj otázkami reintegrácie reformácie a patristickej teológie, ekumenickým a medzináboženským dialógom a vzájomným ovplyvňovaním kresťanskej teológie a súčasnej postmodernej filozofie. Po štúdiách na Concordia Senior College vo Fort Wayne a Christ Seminary-Seminex v St. Louis bol v roku 1978 ordinovaný za evanjelického kňaza a ako farár pôsobil vo viacerých cirkevných zboroch v štátoch New York a Virginia. Doktorát obhájil v roku 1983 na Union Theological Seminary v New Yorku a ako odborný redaktor spolupracoval s časopismi Lutheran Quarterly, Pro Ecclesia, the 16th Century Journal a Lutheran Forum. V rokoch 1993 – 1999 pôsobil ako hosťujúci docent na Katedre systematickej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Publikoval množstvo odborných štúdií, recenzií, príspevkov do kolektívnych mnonografií, ale aj populárnych článkov. Je spoluautorom knihy The Substance of the Faith: Luther’s Doctrinal Theology for Today a autorom kníh: Mission to the Catskills; Paths Not Taken: Fates of Theology from Luther through Leibniz; Luther and the Beloved Community: APath for Christian Theology after Christendom; Divine Complexity: ATheological Account of the Rise of Creedal Christianity a zbierky kázní, ktoré vyšli pod názvom Proclaiming God’s Word according to Luther’s Doctrine to Americans Today. V súčasnosti vyučuje na Roanoke College v USA.

Námi vydané publikace objednávejte v České republice u Nakladatelství a knihkupectví Kalich www.ekalich.cz, na Slovensku v Biblické škole v Martine