Pages Navigation Menu

Podporte nás

Nadácia kresťanského vzdelávania každoročne obstaráva desiatky štipendií, vďaka ktorým môžu na našej škole študovať aj deti so slabším finančným zabezpečením. Tieto peniaze pochádzajú takmer výlučne od našich amerických priateľov.

cover-PEER-M

Jedná sa však o naše deti a aj u nás už máme úspešných a prajných ľudí, ktorí vidia zmysel a význam kvalitného kresťanského vzdelávania. Chcem Vás preto ako správca nadácie povzbudiť, aby ste nám pomohli osloviť domácich ľudí dobrej vôle s možnosťou prispieť do niektorého z fondov, zriadených výlučne na tento účel. Takto si vytvoríme nielen väčšiu sebestačnosť a spolupatričnosť, ale najmä možnosť kvalitného vzdelania pre každé dieťa.

Darcovia, ktorí v školskom roku 2018/2019 podporili študentov našej školy:

  • JUDr. Peter K. – 3 štipendiá

  • anonymný darca – 1 štipendium

  • Ing. Zoltán Pomšár, PhD., MBA – 3 štipendiá

  • ECAV Martin – 2 198,05 €

  • anonymný darca – 500€

Príbehy študentov, ktorým pomáhate

“Volám sa Kristína a študujem na našom gymnáziu. Moja mamina pracuje ako učiteľka na našej škole a preto sme o inej škole ani neuvažovali. Platiť plné školné by sme si vzhľadom na našu finančnú situáciu nemohli dovoliť a v tomto nám veľmi pomáha štipendijný fond rodiny Nadácie kresťanského vzdelávania, za čo sme obe veľmi vďačné.”

“Volám sa Marek a okrem mňa študujú na našej škole aj moji traja súrodenci. Rodičia si uvedomujú hodnotu kvalitného vzdelania a snažia sa pre nás robiť čo môžu, no napriek tomu by sme si nemohli dovoliť platiť plné školné, ktoré nám pomáha pokryť štipendijný fond rodiny Nadácie kresťanského vzdelávania. Sme vďační za túto pomoc a veríme, že vďaka kvalitnému vzdelaniu, ktoré nám škola dáva, ju budeme môcť niekedy v budúcnosti aspoň čiastočne vrátiť. Chceme tak podať ďalej pomocnú ruku, ktorá bola podaná aj nám.”

“Kvôli strate zamestnania som si prechodný čas nemohla dovoliť platiť plnú sumu školného pre môjho syna. Som vďačná že, aj vďaka podpore zo sociálneho štipendijného fondu Nadácie kresťanského vzdelávania sa nám toto nepriaznivé obdobie podarilo zvládnuť. Rozhodla som sa, že teraz, keď má opäť prácu, budeme aj ja pravidelným príspevkom pomáhať napĺňať tieto štipendijné fondy a podporovať tak štúdium detí, ktorých rodiny sa dostali do ťažkej životnej situácie.”

Spôsob ako prispieť

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Každý poskytnutý príspevok bude predmetom osobitnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi darcom a Nadáciou kresťanského vzdelávania.

Prispieť môžete aj prostredníctvom nášho darovacieho portálu DARUJME. Ďakujeme!

Transparentný účet ESŠ Martin-alumni found

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa všetkých predstavených možností podpory sa, prosím, obráťte na Dušana Haška – dusan.hasko@cce.sk alebo na Mgr. Jozefa Sopoligu, riaditeľa ESŠ – jozef.sopoliga@essmt.sk