Pages Navigation Menu

Podporte nás

Nadácia kresťanského vzdelávania každoročne obstaráva desiatky štipendií, vďaka ktorým môžu na našej škole študovať aj deti so slabším finančným zabezpečením. Tieto peniaze pochádzajú takmer výlučne od našich amerických priateľov.

cover-PEER-M

Jedná sa však o naše deti a aj u nás už máme úspešných a prajných ľudí, ktorí vidia zmysel a význam kvalitného kresťanského vzdelávania. Chcem Vás preto ako správca nadácie povzbudiť, aby ste nám pomohli osloviť domácich ľudí dobrej vôle s možnosťou prispieť do niektorého z fondov, zriadených výlučne na tento účel. Takto si vytvoríme nielen väčšiu sebestačnosť a spolupatričnosť, ale najmä možnosť kvalitného vzdelania pre každé dieťa.

Darcovia, ktorí v školskom roku 2015/2016
podporili študentov našej školy:

 

  • Katarína Matejovská – 4 štipendiá

  • JUDr. Peter Kubina – 3 štipendiá

  • Anonymný darca – 3 štipendiá

 


 

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Každý poskytnutý príspevok bude predmetom osobitnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi darcom a Nadáciou kresťanského vzdelávania.

Prispieť môžete aj prostredníctvom nášho darovacieho portálu DARUJME. Ďakujeme

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa všetkých predstavených možností podpory sa, prosím, obráťte na Dušana Haška – dusan.hasko@cce.sk alebo na Mgr. Jozefa Sopoligu, riaditeľa ESŠ – jozef.sopoliga@essmt.sk