Pages Navigation Menu

Inšpirácia na čítanie

Na tejto stránke nájdete knihy, ktoré boli vydané v nedávnej dobe, aspoň trochu nás zaujali a radi by sme si ich niekedy prečítali. Ak v nich nájdete inšpiráciu k čítaniu dorej literatúry, budeme radi.

 • KŘEST / Pavel Ambros / Refugium Velehrad-Roma / Cena: 250,- Kč / Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání.
 • ÚVOD DO TRANSGENERAČNÍ PSYCHOLOGIE RODINY / Jana Tóthová / Portál / Cena: 389,- Kč / První komplexní zpracování problematiky transgeneračního přístupu v oblasti psychologie v Čechách i na Slovensku. Kniha je určena všem odborníkům z oblasti pomáhajících profesí.
 • HRY PRO USMÉRŇOVÁNÍ AGRESIVITY / Andrea Erkert / Portál / Cena: 157 Kč / Sto námětů pro činnosti s dětmi ve věku od tří do osmi let. Už malé děti by se měly učit zacházet se svým vztekem a agresivitou. Jak by měli rodiče a vychovatelé reagovat, když jsou děti vzteklé a agresivní? Jak jim pomoci, aby se lépe vyrovnávaly se svým strachem a frustrací? Jak je přesvědčit, že konflikty s druhými je možno řešit konstruktivně? Autorka nabízí sto námětů na jednoduché hry a dramatizace, při kterých děti překonávají své negativní emoce a procvičují jednání, které neústí v konfrontaci, ale vede ke spolupráci. Prostřednictvím her se děti učí jednání podle pravidel a dalším sociálním dovednostem.
 • ORTODOXIE / Gilbert Keith Chesterton / Leda / Cena: 249,- Kč / Jako detektiv pátrá Chesterton metodicky po příčině psychologicky udržitelné radosti ze života, která může vycházet jenom z určité víry, tak jako každý pesimismus vychází z nevíry. V novém, stručném a soudobém překladu zní autorova gigantická životní energie.
 • MALÉ DĚJINY KATOLICKÉ CÍRKVE / Hans Küng / Barrister & Principal / Cena: 235,- Kč / Autor ve své práci poutavě a navýsost kompetentně popisuje dramatickou a bohatou historii římskokatolické církve. Zahrnuje chronologicky seřazené zásadní okamžiky i rozcestí papežství, křižovatky v období reformace i inkvizice, atd.
 • STAROVĚKÁ NÁBOŽENSTVÍ / Jan Heller / Verbum / Cena: 350,- Kč / První knižní vydání populární učebnice religionistiky.
 • TAKOVÁ DLOUHÁ CESTA / Luděk Rejchrt / Kalich / Cena: 222,- Kč / Netradiční zpracování klíčových událostí z dějin církve. Vhodné zejména pro starší děti a mládež.
 • JAK MLUVIT, ABY NÁS TEENAGEŘI POSLOUCHALI / Adele Faber, Elaine Mazlish / Computer Press / Cena: 209,- Kč / Máte doma puberťáka a čím dál méně si rozumíte? Tato kniha je skvělým rádcem, jak jednat s dospívajícími tak, aby naše slova brali vážně, a jak jim naslouchat, aby v nás dospělých viděli partnera, nikoliv nepřítele.
 • ESEJE o VĚCECH VEŘEJNÝCH / Gilbert Keith Chesterton, William Butler Yeats, Jonathan Swift, Francis Bacon, Thomas Dekker / Dybbuk / Cena: 157,- Kč / Výběr esejů pěti významných britských a irských autorů (filozofů, spisovatelů, dramatiků, novinářů) poskytuje barvitý a užitečný přehled dějin ostrovní esejistiky.
 • POROZUMĚT 20. STOLETÍ / Dan Diner / Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) / Cena: 298,- Kč / Kniha podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály ve 20. století.
 • VYBRANE STATI II. / Vladimir Solovjov / Refugium Velehrad-Roma / Cena: 155 Kc,- / Solovjov ve svych religionistickych studiich nabizi soucasnemu ctenari klic k porozumeni nabozenske zkusenosti.
 • CAS A VYPRAVENI III. / Paul Ricoeur / Oikoymenh / Cena: 458 Kc,- / Autor se ve tretim a zaverecnem dilu znovu vraci k aporiim casove zkusenosti, ke sporu mezi Aristotelem a Augustinem, a odtud postupuje az k Heideggerovi, na ktereho navazuje svym pokusem o hermeneutiku historickeho vedomi.
 • VITA ACTIVA / Hannah Arendtova / Oikoymenh / Cena: 488 Kc,- / Vita activa, znamejsi pod anglickym nazvem The Human Condition, je nejdulezitejsi filosoficky spis Hannah Arendtove
 • ÚVOD DO JUDAISTIKY / Günter Stemberger / Vyšehrad / Cena: 248,- Kč / Ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury.
 • JAK INTERPRETOVAT TEXT / Kenneth M. Newton / Periplum / Cena: 239,- Kč / Uvedení do problematiky inerpretace literárního textu
 • ÚVOD DO NEŠTĚSTÍ / Paul Watzlawick / Portál / Cena: 175,- Kč / Kultovní kniha amerického psychologa rakouského původu značné části čtenářů ukáže, v kolika disciplínách aspiruje na nešťastníka a jak se v nich zdokonalit.
 • PŘEKONEJTE KOMPLEX MÉNĚCENNOSTI / Oliver Hauck / Portál / Cena: 179,- Kč / Autor knihy představuje čtenáři postup, jak komplexu méněcennosti čelit.
 • JÁ A SVĚT, SVĚT A JÁ / Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam / Universum / Cena: 279,- Kč / Já a svět, svět a já je kniha pro děti, které hledají odpovědi na důležité otázky lidského života, jaké nenajdou v encyklopediích. Čtivým a humorným způsobem pomůže malým filozofům rozvíjet etické myšlení v několika tématech.
 • STROMU ZBÝVÁ NADĚJE / Tomáš Halík / NLN – Nakladatelství Lidové noviny / Cena: 359,- Kč / Tento soubor esejů spojuje velké téma: naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje, protože v ní může být skryto víc, než jen cíl, k němuž se vědomě upíná – v hloubi naděje tuší žízeň po absolutnu.
 • FILOSOFIE SVOBODNÉHO DUCHA 1. A 2. / Nikolaj A. Berďajev; Pavel Mervart / Doporučená cena: 349,- Kč / Filosofie svobodného ducha je prvním větším systematickým dílem N. A. Berďajeva v emigraci shrnujícím všechna základní témata jeho dosavadního myšlení, jež pokrývají oblast metafyziky, filosofie dějin a náboženství.
 • CARL GUSTAV JUNG A ZTRACENÁ EVANGELIA / Stephan A. Hoeller / Eminent / Doporučená cena: 289,- Kč / Autor v knize ukazuje Jungův citlivý vhled do mýtů, symbolů a metafor gnostiků a jejich význam pro dnešní dobu.
 • SUICIDIUM, SEBEOBĚTOVÁNÍ, NEBO MUČEDNICTVÍ? / Jindřich Šrajer / Triton / Doporučená cena: 298,- Kč / Sebeupálení studenta Jana Palacha na sebe strhává opětovnou pozornost, a to i po čtyřiceti letech od doby, kdy se tak stalo. Je dosud otevřenou otázkou, zda se v tomto případě jedná o sebevraždu, hrdinství, nebo mučednictví.
 • VÝJIMEČNÝ PŘÍPAD EVROPA / Grace Davieová / Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) / Doporučená cena: 249,- Kč / Anglická socioložka náboženství se zaměřuje na náboženskou situaci Evropy, a to v celosvětovém kontextu s cílem vysvětlit, zač přesně Evropa své výjimečnosti vděčí a jak bychom se jí měli snažit porozumět.
 • FILOSOFIE MEZI MÝTEM A VĚDOU / Zdeněk Kratochvíl / Academia / Doporučená cena: 395,- Kč / Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosofických nauk.
 • PEDAGOGICKÝ SLOVNÍK / Jiří Mareš, Jan Průcha, Eliška Walterová / Portál / Doporučená cena: 579,- Kč / Šesté rozšířené a aktualizované vydání slovníku.
 • DEPRESE JAKO ŠANCE / Anselm Grün / Portál / Doporučená cena: 195,- Kč / Kniha nenabízí snadné návody, ale hluboké zamyšlení a analýzu, které mohou být východiskem k překonání krátkodobých depresivních period nebo i závažné nemoci.
 • BOŽÍ BLUD / Richard Dawkins / Academia / Doporučená cena: 395,- Kč / Zatím poslední kniha britského evolučního biologa R. Dawkinse odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní, i umírněné podoby náboženství.
 • KŘESŤANSTVÍ A ATEIZMUS ÚPLNĚ JINAK / Dinesh D´Souza / Ideál / Doporučená cena: 330,- Kč / Dinesh D’Souza, autor mnoha bestsellerů podle žebříčků New York Times, objektivně zkoumá argumenty a rétoriku ateistů v současné debatě o Bohu a křesťanství.
 • TEMNÉ NOCI DUŠE / Thomas Moore / Portál / Doporučená cena: 435,- Kč / Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami, které Thomas Moore chápe jako obdobím šance a výzvy k obnovení vlastního života, k uvědomění si toho podstatného a k péči o vlastní duši.
 • ETIKA A NEKONEČNO / Emmanuel Lévinas / Oikoymenh / Doporučená cena: 278,- Kč / Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů.
 • EKONOMIE DOBRA A ZLA / Tomáš Sedláček / Nakladatelství 65. pole / Doporučená cena: 299,- Kc / Autor – někdejší poradce Václava Havla, nyní ekonom ČSOB – ve své podnětné knize prochází dějinami naší civilizace a poutavě ukazuje, jak lidstvo řešilo otázky týkající se bohatství, práce a všeho dalšího, co dnes spadá mezi ekonomická témata.
 • SVOBODA K ALTERNATÍVÁM / Pavel Ambros / Refugium Velehrad-Roma / Doporučená cena: 590,- Kč / Kniha shrnuje autorovo dosavadní studium křesťanských evropských tradic.
 • EVROPSKÁ OCHRANA NÁBOŽENSKÉ SVOBODY / Daniel Spratek / Luboš MAREK – 3K / Doporučená cena: 180,- Kč / Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany náboženské svobody se zřetelem k mezinárodnímu právu, klade obecné otázky modelů vztahů mezi státem a církví, otázky zakotvení náboženských lidských práv …. a pod.
 • DĚJINY KŘESŤANSTVÍ PRO MLÁDEŽ / Franco Cardini / Karmelitánské nakladatelství / Doporučená cena: 299,- Kč / Publikace nabízí průřez dějinami křesťanství od jeho počátku až po současnost.
 • RANNÉ KŘESŤANSTVÍ / Ian Hazlett / Centrum pro studium demokracie a kultury / Doporučená cena: 349,- Kč / Reprezentativní dílo představuje základní četbu pro každého, kdo chce držet krok s moderním bádáním o počátcích a vývoji křesťanství v prvních šesti stoletích.
 • PASTORÁLNÍ A ETICKÉ VÝZVY V OBLASTI MANŽELSTVÍ, RODINY A SEXUALITY / Jiří Hanuš, Jan Vybíral / Centrum pro studium demokracie a kultury / Doporučená cena: 159,- Kč / Sborník studií o současných pastorálních a etických výzvách v oblasti manželství, rodiny a sexuality.
 • EVANGELIUM PODLE SVATEHO LOTRA / Guy Gilbert / Portal / Doporucena cena: 345 Kc,- / Kniha je urcena ctenarum se zajmem o spiritualitu a pro ty, kdo se zajimaji o socialni a duchovni pusobeni cirkve v prostredi delikventni mladeze, ktera zije na pokraji spolecnosti.
 • PREHLED RELIGIONISTIKY / Ivan O. Stampach / Portal / Doporucena cena: 329 Kc,- / Religionisticko-teologicky prehled se zabyva vyvojem a strukturou religionistiky jako vedniho oboru, vztahem religionistiky a teologie a prinasi prehled nabozenskych systemu vcetne dukladne charakteristiky spektra nabozenskych smeru.
 • NABOZENSTVI V GLOBALNI OBCANSKE SPOLECNOSTI / Jiri Hanus,Jan Vybiral / Centrum pro studium demokracie a kultury / Doporucena cena: 198 Kc,- / Kniha prinasi reflexe o povaze obcanske spolecnosti v ere globalizace a o rozmanitych pozitivnich i negativnich rolich, ktere v obcanske spolecnosti mohou sehravat nabozenska spolecenstvi.
 • SPIRITUALITA VE FILMU / Jaromir Blazejovsky / Centrum pro studium demokracie a kultury / Doporucena cena: 349 Kc,- / Kniha popisuje zpusoby, jimiz muze byt ve filmu vyjadrena nabozenska zkusenost. Prace se zameruje na dila klasiku spiritualniho filmu – Carl Dreyer, Robert Bresson, Jasudziro Ozu, Andrej Tarkovskij.
 • ETIKA / Dietrich Bonhoeffer / Kalich / Doporučená cena: 388 Kč,- / Každý, kdo má povědomí o Dietrichu Bonhoefferovi (1906-1945) a jeho svědectví, bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický a krytý autorovým životním postojem. Tříbení časů nedovolilo tomuto významnému teologovi psát v akademickém závětří či z pozice moralisty, který se nešpiní se světem. Nedokončené dílo zůstalo ležet na stole v den, kdy Bonhoeffera zatklo gestapo.
 • MEZI BALTEM A UHRAMI / Lenka Reznikova,Vladimir Urbanek / Filosofia / Doporucena cena: 200 Kc,- / Sbornik obsahuje prispevky ceskych i zahranicnich badatelu o Komenskem a dejinach stredoevropskych evangeliku v ranem novoveku.
 • RUKOPISY OD MRTVEHO MORE / J. Segert / Oikoymenh / Doporucena cena: 828 Kc,- / Prvni ceske vydani reprezentativniho vyboru ze svitku od Mrtveho more umoznuje vhled do judaismu v obdobi do padu Druheho jeruzalemskeho chramu (70 n. l.), tj. do doby, ktera mela rozhodujici vliv pro vznik krestanstvi.
 • LITURGICKY SLOVNIK / Rupert Berger / Vysehrad / Doporucena cena: 498 Kc,- / Kniha slouzici pro hlubsi pochopeni krestanske liturgie.
 • SMYSL DIALOGU / Jolana Polakova / Vysehrad / Doporucena cena: 138 Kc,- / Filosofka Jolana Polakova ve sve knize pozorne a dusledne pronika k autenticke hloubce a zivemu potencialu dialogu. Nezastira obtiznost dialogicke komunikace – ale …
 • HERMENEUTIKA ZIDOVSKE BIBLE A STAREHO ZAKONA / Günter Stemberger,Christoph Dohmen / Vysehrad / Doporucena cena: 328 Kc,- / Vztah svatych textu Izraele a krestanskeho Stareho zakona.