Pages Navigation Menu

Biblické štúdium

Biblické štúdium

| PRIHLÁS SA NA ŠTÚDIUM | ROZVRH ŠTÚDIA |

Štúdium je určené tým, ktorí chcú získať dobrú duchovnú orientáciu a kvalitné biblické znalosti, a tak napomôcť osobnému rastu a rozvoju svojho cirkevného zboru v rôznych laických funkciách (presbyter, pracovník s deťmi, mládežou, evanjelizácia, misia, zborová administratíva a iné). Obsah štúdia pozostáva zo štúdia Starej zmluvy, Novej zmluvy, Vierouky, Praktickej teológie, Svetových a slovenských cirkevných dejín a Súčasná cirkev a jej úlohy. Štúdium predstavuje spolu 222 hodín teórie. Študenti absolvujú aj krátke sústredenia s cieľom oboznámiť sa s rôznymi formami zborovej práce. Prednášajú domáci a zahraniční lektori.

Štúdium trvá dva roky (štyri semestre) a výučba prebieha diaľkovou formou raz za mesiac. Študenti obdržia pred každou prednáškou študijné materiály a zoznam odporúčanej literatúry. Po splnení kritérií získajú absolventi certifikát BŠ. Vynikajúci absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na niektorej z partnerských škôl v USA.

Poplatok za štúdium a podmienky prijatia

Poplatok za štúdium na jeden semester je 120,- € (študenti zaradení v sponzorskom programe 60 €). Škola poskytuje všetkým študentom štipendium. V štipendiu je príspevok na cestovné (nad 100km).

Uchádzač o štúdium musí mať vek nad 17 rokov. Mal by mať základné znalosti Biblie a absolvovať osobný pohovor. Prihlásiť sa možno do konca júla (formou písomnej, alebo elektronickej prihlášky, prípadne telefonicky).