Pages Navigation Menu

Prenájom priestorov a ubytovania

V príjemnom prostredí blízko centra mesta ponúka Centrum kresťanského vzdelávania v Martine účelné priestory na organizovanie školení, jazykových kurzov, odborných a vzdelávacích akcií.
 

Prenájom priestorov  |  Ponuka ubytovania 

 

UBYTOVANIE

 

Zo vzdelávacích a spoločenských priestorov ponúkame …

6 učební s kapacitou od 16 do 40 miest (spolu 140 miest na sedenie)
multifunkčnú halu (max. 100 miest) s ozvučením a videoprojekciou

 

Pri organizovaní školení ponúkame k zapožičaniu …

… dataprojektor
… flipchart

Za účelom prepravy ponúkame prenájom mikrobusu s kapacitou 8 miest.

Pri viacdenných podujatiach ponúkame možnosť ubytovania.