Pages Navigation Menu

Nadácia kresťanského vzdelávania

O NÁS  |  NA STIAHNUTIE | KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA PODPORY |  KONTAKT

ESŠ Martin-rekonštrukcia školskej budovy - verejná zbierka

Nadácia kresťanského vzdelávania vyhlasuje verejnú zbierku

Záverečná správa verejnej zbierky

ESŠ Martin-rekonštrukcia školskej budovy – ROZHODNUTIE 2015

ESŠ Martin – rekonštrukcia školskej budovy Informácia o predĺžení vykonávania verejnej zbierky

Verejná zbierka – nová budova – predbežná správa

***

_recepcia

Evanjelická spojená škola v Martine začala svoju činnosť v roku otvorila svoju prvú triedu. V priebehu nasledujúcich rokov sa škola rozrástla o ďalšie triedy a budovy. K 1.septembru 2015 má škola 572 žiakov a funguje v 6 budovách.

Takáto prevádzka je komplikovaná, z dlhodobého hľadiska neudržateľná a blokujúca ďalší rast školy. Aj preto sa vedenie školy v spolupráci s Nadáciou kresťanského vzdelávania pred rokom rozhodli, že musia nájsť konečné a dlhodobo udržateľné riešenie tohto stavu. Pri intenzívnom hľadaní vyhovujúcich priestorov sa im akoby zázrakom naskytla možnosť kúpy bývalej historickej budovy Neografie, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Memorandového námestia. Nasledovali niekoľkomesačné rokovania s bankami ohľadom poskytnutia úveru, ktoré vyvrcholili jej kúpou v júni tohto roku. Aby sme mohli v plnej miere využiť potenciál budovy bude nevyhnutné realizovať jej komplexnú rekonštrukciu, ktorú  máme v pláne urobiť v troch etapách v priebehu nasledujúcich 3-4 rokov. Vďaka podpore našich partnerov z USA už máme financie na prvú etapu aj určité prísľuby na financovanie ďalších etáp.

***

Budeme veľmi radi, ak sa k našim americkým sponzorom pridáte aj Vy a v rámci svojich možností prispejete k premene nášho spoločného sna na skutočnosť. Môžete tak urobiť prostredníctvom účtu verejnej zbierky s názvom ESŠ Martin-rekonštrukcia školskej budovy s číslom účtu 2946011682/1100

Za všetky Vaše dary a podporu Vám vopred vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

Deti zo základnej školy v Srbsku - verejná zbierka

Nadácia kresťanského vzdelávania vyhlasuje verejnú zbierku

– Deti zo základnej školy v Srbsku – 

Vážení priatelia a podporovatelia.

Prečítajte si Predbežnú správu verejnej zbierky – Deti zo Základnej školy v Srbsku a dozviete sa viac o spôsobe vykonania zbierky a jej hrubom výnose. Za všetky Vaše príspevky Vám srdečne ďakujeme!

Vážení priatelia a podporovatelia. Prečítajte si Záverečnú správu verejnej zbierky Deti zo základnej školy v Srbsku, v ktorej nájdete informácie o prehľade nákladov zbierky a použitia jej čistého výnosu. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

ZiPS - Zemou inde, Predsa Spolu - verejná zbierka

ZiPS-NEW

Nadácia Kresťanského vzdelávania vyhlasuje verejnú zbierku ZiPS – Zemou inde, Predsa Spolu

***

Vážení priatelia a podporovatelia. Prečítajte si Záverečnú správu verejnej zbierky ZiPS – Zemou Inde, Predsa Spolu, v ktorej nájdete informácie o prehľade nákladov zbierky a použitia jej čistého výnosu. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

***

Vážení priatelia a podporovatelia. Prečítajte si Predbežnú správu verejnej zbierky ZiPS – Zemou Inde, Predsa Spolu a dozviete sa viac o spôsobe vykonania zbierky a jej hrubom výnose. Za všetky Vaše príspevky Vám srdečne ďakujeme!”

Nadácia prioritne podporuje výchovné, vzdelávacie a misijné aktivity a projekty v súlade s oficiálnym vyznaním Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Toto ustanovenie nie je možné meniť za žiadnych podmienok nijakým orgánom nadácie.

 

Verejnoprospešný účel nadácie
 1. podpora výchovy, vzdelávania a misijnej práce, založených na kresťanskom presvedčení a hodnotách,
 2. podpora študentov a pedagógov
 3. podpora športových aktivít a kultúrno-výchovných podujatí,
 4. podpora sociálne slabých študentov.

 

Verejnoprospešný účel nadácia plní najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:
 1. finančné a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích inštitúcií a vyhľadávanie zdrojov ich financovania,
 2. organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov a školení v rôznych oblastiach vzdelávania,
 3. poskytovanie grantov a štipendií.

 

Zakladatelia
 • doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.
 • Mgr. Jozef Sopoliga
 • Mgr. Adrian Kacian, PhD et PhD.

 

Orgány nadácie

 

Správna rada

Najvyšším orgánom nadácie je správna rada. Jej členmi sú:

 • doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.
 • Mgr. Jozef Sopoliga
 • Mgr. Adrian Kacian, PhD et PhD.
 • Správcom nadácie je Ing. Bohdan Hroboň, PhD.

 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie. Jej členmi sú:

 • Mgr. Slávka Gulánová, MBA
 • Bc. Janka Mineková
 • Mgr. Tomáš Gulán