Pages Navigation Menu

Zamestnanci

Bohdan Hrobon

Bohdan Hroboň

Doc. Ing, PhD., M.A.

Funkcia: riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania

Vzdelanie:

 • 2003 – 2008 | University of Oxford, Oxford, UK – Orientalistika, odbor Stará zmluva, PhD.
 • 2002 – 2003 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA – Pred-doktorandský program
 • 1996 – 1998 | Wheaton Graduate School, IL, USA – Biblické vedy, Mgr.
 • 1986 – 1991 | Technická univerzita Košice – Výpočtová technika a informatika, Ing.

Publikačná činnosť

E-mail: bhrobon@gmail.com

 

 

Juraj Borcovan

Juraj Borcovan

Funkcia: Grafik

Náplň práce: Grafická tvorba propagačných materiálov, update web stránok, správa PC siete

Vzdelanie: Žilinská univerzita v Žiline, Mediamatika

Hobby: Futbal, plávanie, cyklistika, turistika, technika, počítače.

Motto: Byť pre ľudí dobrým príkladom Ježišovej lásky aby si aj oni mohli uvedomiť a pochopiť, že jedine skrze neho môžu získať večný život.

E-mail: juraj.borcovan@bsmt.sk

 

Dušan Haško

Dušan Haško

Funkcia: PR manažér, finančný manažér LAMS

Náplň práce: Návrh, realizácia a koordinácia komunikačnej stratégie CKV, tvorba propagačných materiálov, propagácia CKV skrze médiá, komunikácia s médiami, finančná správa verejnej zbierky

Vzdelanie:

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra – environmetálna ekológia
 • Žilinská univerzita, Žilina – Misijná práca s deťmi a mládežou

Hobby: tenis, varenie

Motto: Život je o vzťahoch.

E-mail: dhasko@gmail.com

 

 

Adrian Kacian

Adrián Kacian

RNDr., Mgr., M.A., PhD.

Oblasti vzdelávania: Teológia

Vzdelanie:

 • 2001 – 2008 | Univerzita Komenského v Bratislave – Teológia, PhD.
 • 2007 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Matematika, RNDr.
 • 2005 – 2006 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA – Výskumný študent
 • 1996 – 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická teológia, Mgr.
 • 1996 – 2001 | Matematický ústav SAV a Univerzita Komenského v Bratislave -Matematika, PhD.
 • 1998 – 2000 | Wheaton College, Wheaton, IL, USA – Biblické štúdia – špecializácia Nová Zmluva, M. A.
 • 1988 – 1993 | Univerzita Komenského v Bratislave – Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika – fyzika, Mgr.

Publikačná činnosť

E-mail: adrian.kacian@gmail.com

 

 

Natalia Kacianova

Natália Kacianová 

Mgr., PhD.

Funkcia: Školská farárka

Vzdelanie:

 • Kurz praktickej komunikácie s pozostalými, vedenie a zakladanie skupiniek v cirkevných zboroch, Duluth, MN, USA
 • Študijný pobyt na Luther seminary, St.Paul, MN, USA
 • Študijný pobyt na Gettysburg seminary, PA, USA
 • Doktorandské štúdium na katedre praktickej teológie EBF UK, Bratislava (PhD)
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (Mgr.)

Hobby: Rodina, priatelia, čítanie poézie, písanie rozprávok, skladanie piesní, dobré jedlo, fotografovanie

Sny (krédo): V slobode a kreativite slúžiť Bohu a ľuďom.

E-mail: natalia.kacianova@gmail.com

 

 

Janka Mineková

Janka Mineková

Funkcia: Administratívny asistent, personalista/mzdár a iné.

Náplň práce: Administratíva, personalistika, komunikácia so študentami a i.

Vzdelanie: Ekonomická fakulta UMB v BB, Marketing a manažment

Hobby: Turistika, tanec, beh, čítanie, písanie poézie, hudba, spev

Motto: Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré (Rim 8:28) … Riadim sa aj tým, čo ma naučila mamina: Musíš si vedieť poradiť.

E-mail: janka.minekova@bsmt.sk

 

Svetlana Schudichová - momentálne na materskej dovolenke

Svetlana Schudichová

Svetlana Schudichová

Funkcia: Fundraising manager

Náplň práce: Finančná správa Nadácie kresťanského vzdelávania, návrh a realizácia fundraising plánu

Vzdelanie: Právnická fakulta UMB v BB, Právo

Globe University / Minnesota School of Business, MBA program

Hobby: Hra na klavíri, spev, hudba, turistika, čítanie, pečenie

Motto: “Nerobte to, čo Vás baví. Radšej robte to, čo robiť treba a učte sa to mať radi, aby ste raz mohli robiť to, čo treba a čo máte radi” S.B.

E-mail: sisa.schudichova@cce.sk

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *