Pages Navigation Menu

Podporné skupinky pre smútiacich

<<<  |  PODPORNÉ SKUPINKY  |  NA STIAHNUTIE

***

heart-635667_1280

Podporná skupinka pre smútiacich vytvára priestor k vzájomnému zdieľaniu sa a spoločnému prekonávaniu žiaľu. Je to forma organizovanej, skupinovej terapie smútiacich, pod vedením facilitátora, ktorý na základe vlastnej skúsenosti vie, že kvalita a kvantita ľudského pochopenia môže mať zásadný vplyv na priebeh žiaľu a mieru konečného uzdravenia. Koncept podpornej skupinky vychádza z predpokladu, že „mať možnosť zažiť pochopenie priateľov a tých, ktorí sami smútia, nie je slabosť, ale prirodzená (zdravá) ľudská potreba” (Wolfelt, 2004)

 

Úloha podpornej skupinky pre smútiacich je definovaná nasledovne:

 • spája ľudí s podobnými zážitkami, myšlienkami a pocitmi,
 • odstraňuje nepochopenie a izoláciu, ktorú v kultúre vyhýbajúcej sa smrti a žiaľu smútiaci pociťujú,
 • vytvára bezpečné prostredie a ponúka fyzickú, duševnú aj duchovnú podporu,
 • umožňuje ľuďom, aby podporu prijali a zároveň boli účastní na žiali druhých,
 • vytvára bezpečný priestor na duchovné otázky, na hľadanie zmyslu smrti a utrpenia, ponúka nádej,
 • povzbudzuje účastníkov, aby sa o seba dokázali oprieť,
 • učí ich pristupovať k sebe a k svojej strate novým spôsobom (umožňuje im prijať seba samých a svoju bolesť tak, ako to oni sami najlepšie dokážu).

 

“Úlohou podpornej skupinky je teda inšpirovať človeka k boju so žiaľom, k tomu, aby ho dokázal prejaviť, zdieľať a nájsť jeho miesto v príbehu svojho života” (Kacianová, 2008). Mnohokrát ale ľudia od podporných skupiniek očakávajú oveľa viac. Preto je veľmi dôležité hneď na začiatku smútiacim zdôrazniť, že úlohou podpornej skupinky nie je smútiacich od žiaľu úplne oslobodiť. Skupinová pomoc spočíva iba v poskytnutí podpory a nádeje, nie rád a receptov, ako sa žiaľu čo najrýchlejšie zbaviť.

Pravidlá podpornej skupinky

Stanovenie si pravidiel dodáva účastníkom skupinky pocit dôvery a bezpečia. Tieto pravidlá sú zároveň prvou známkou vzájomnej komunikácie a je potrebné, aby ich všetci rešpektovali.

Pravidlá podpornej skupinky sú nasledovné:

 1. Jedinečnosť žiaľu. I napriek tomu, že môžeme mať podobné skúsenosti, nikto z nás neprežíva žiaľ rovnakým spôsobom. Rešpektujeme a prijímame to, čo je spoločné, aj to, čo je pre nás jedinečné.
 2. Bezpečný priestor na zdieľanie sa. Podporná skupinka poskytuje bezpečný priestor na zdieľanie akýchkoľvek pocitov.
 3. Aktívne počúvanie. Človeka, ktorý zdieľa svoj žiaľ, neprerušujeme a nekladieme mu otázky.
 4. Dôvera. Všetko vypovedané v rámci skupinky sa zachová v dôvere. Mimo skupinky o vypovedaných veciach s nikým nediskutujeme.
 5. Rovnaký časový priestor na zdieľanie sa. Účastníci skupinky si sami určia mieru zdieľania alebo mlčania.
 6. Presný príchod a pravidelná účasť. Rešpektujeme časový limit trvania skupinky, skupinka začína a končí o presne stanovenej hodine.
 7. Prijímanie druhých takých, akí sú a rešpektovanie ich názorov. Pokúšame sa pochopiť myšlienky a pocity účastníkov bez toho, aby sme ich posudzovali, odsudzovali alebo menili. Naším cieľom je podpora, súcit a pochopenie.
 8. Právo mýliť sa a mlčať. Spoločne vytvoríme atmosféru, v ktorej sa budeme cítiť prijatí a pochopení.

foto-MT

Podporná skupinka v CZ v Martine

 • Prebieha od roku 2009, v mesiacoch november a december, na pôde CZ v Martine počas šiestych týždňov
 • V rámci skupinky sa stretáva 8-10 smútiacich
 • Skupinka má 2 facilitátorky
 • Obsah jednotlivých stretnutí je navrhnutý tak, aby sa od zdieľania smútku a bolesti postupne prešlo k podnetom, ktoré nám umožňujú stratu prijať
 • Jedinou podmienkou je uplynutie minimálnej doby 6 mesiacov od úmrtia blízkej osoby

 

Pre viac informácií kontaktujte: natalia.kacianova@gmail.com