Pages Navigation Menu

Kritériá prideľovania podpory – NKV

O NÁS  |  NA STIAHNUTIE  |  KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA PODPORY | KONTAKT

Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne. Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, najneskôr však mesiac po termínoch uzávierky podávania žiadostí.

Termín uzávierky podávania žiadostí je do 31. júla

  Žiadosť o príspevok na uhradenie školného

Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v súlade verejnoprospešným účelom Nadácie a v rámci aktuálnych možností alokovaných financií v príslušnom štipendijnom fonde Nadácie.