Pages Navigation Menu

Projekt TIMOTEJ

TIMOTEJ

*** štúdium je momentálne neaktívne ***

Projekt TIMOTEJ – rásť@slúžiť, (VZDELÁVANIE MLÁDEŽNÍCKYCH VEDÚCICH vo Východnom dištrikte ECAV) je dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku. Cieľom sú lepšie pripravení mládežnícki vedúci v našich CZ, ktorí budú mať nielen túžbu, ale aj biblické a teologické vedomosti a potrebné konfesionálne zakorenenie v evanjelickej tradícii, ako aj teoretickú a praktickú prípravu v práci s mládežou.

Výstupom je 15 kvalifikovaných absolventov ročne, (t.j. za prvú dekádu priemerne jeden na každý CZ v dištrikte) komplexného evanjelického študijného programu, ktorí budú mať prípravu a prax na zodpovednejšie vedenie miestnej evanjelickej mládeže, resp. budú pripravení aj koordinovať mládežnícku prácu vo svojom mikroregióne.

Navyše, výsledkom je komplexná séria štyroch publikácií pre prácu s mládežou (manuálov pre vedúcich mládeží), pokrývajúca základy biblických, vieroučných, etických aj praktických tém, zameraných na oblasti záujmu dnešného mladého človeka.

Program je zabezpečovaný Biblickou školou v Martine v spolupráci s BÚ VD ECAV a cirkevnými zbormi, ktoré vysielajú svojich mládežníkov na študijný program. Program pozostáva z dvoch základných častí:

  1. Štúdia na Biblickej škole
  2. Praxi v domácom cirkevnom zbore