Pages Navigation Menu

Štúdium

Rozvrhy štúdia - Biblická škola

Biblické štúdium   1. roč.  |  2. roč. Štúdium TIMOTEJ   1. roč. SLZA  rozvrh

***

Rozvrhy štúdia - Katedra náboženských štúdií

Všetky rozvrhy Katedry náboženských štúdií (odbory Misijná práca s deťmi a mládežou a Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s anglickým jazykom alebo matematikou) nájdete na stránke katedry http://www.cce.sk/kns.

***

UNIPO-gtf

Stiahnite si rozpis ranných zamyslení v Biblickej škole