Pages Navigation Menu

Kontakt

<<<  |  SLUŽBA SPREVÁDZANIA  |  PODPORNÉ SKUPINKY  |  GRUNDTVIG

***

_NataliaKacianovaMgr. Natália Kacianová, PhD.

email: natalia.kacianova@gmail.com

Narodila sa v roku 1976 v Šali. Je vydatá a má tri deti. Je ordinovanou farárkou Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Od roku 2008 pôsobí na Biblickej škole v Martine ako zakladateľka a koordinátorka pastorálneho štúdia Služba sprevádzania (v skratke SLZA). V cirkevnom zbore v Martine vedie podporné skupinky pre smútiacich. So svojou rodinou a 88 ročnou babičkou býva v Záborí pri Martine.

Odborné publikácie:

 • Kacianová, N. BeFriender program in other countries related to Bereavement/Loss. Coalition News, vol. 28, No. 3/2006, s 4-5.
 • Kacianová, N. Etiológia smrti v Starej a Novej Zmluve (odborná štúdia). Cirkevné listy 4/2007, s 14-21.
 • Kacianová, N. Problematika žiaľu pozostalého človeka. Pastorálne výzvy a teologické riešenia. Dizertačná práca, v odbore Evanjelická teológia, 61-63-9, Bratislava, 2008.
 • Kacianová, N. Hnev a agresivita mladých ľudí ako reakcia na smrť blízkeho človeka. Acta Humanica 2/2008, vydala KPV Žilinskej Univerzity, 2008, s. 230-234.
 • Kacianová, N. Podporná skupinka pre smútiacich-skúsenosti z praxe. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Suplement 2. , vyd. Solen s.r.o, 2010, ISSN 1337-9917, s. 44-46.
 • Kacianová, N. Sprevádzanie v smútku ako misijný impulz pre komunikáciu evanjelia. Apoštol Pavel pre 21. Storočie, zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Gulán, T., 2011, s. 155-167.
 • Kacianová, N. Služba sprevádzania – jej význam pre duchovný rast. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Suplement 2. , vyd. Solen s.r.o, 2012, ISSN 1337-9917, s. 51-53.
 • Kacianová, N. Podporná skupinka pre smútiacich – v hospici? Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie: Perspektíva hospicov na Slovensku. Bardejov, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5, s. 153-161.
 • Kacianová, N. Sprevádzanie človeka v ťažkej chorobe – komunikácia so súcitom. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie: Perspektíva hospicov na Slovensku. Bardejov, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5, s. 163-174.
 • Kacianová, N., Dobríková, P. Smútenie za blízkym z hľadiska multidimenzionality človeka. Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte. Biblická škola v Martine, 2015. ISBN 970-80-968542-6-4, s. 7-21.
 • Kacianová, N. Pastorálna starostlivosť o smútiacich v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte. Biblická škola v Martine, 2015. ISBN 970-80-968542-6-4, s. 49-75.
 • Kacianová, N., Dobríková, P. Das Trauern über die Verwandten aus der Sicht der Multidimensionalität des Menschen. Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen Kontexten. WARTO, Dzięgielów 2015. ISBN 978-83-63562-76-2, s. 7-16.
 • Kacianová, N. Die Pastoralpflege für die Leidtragenden in Evangelischer Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in der Slowakei. Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen Kontexten. WARTO, Dzięgielów 2015. ISBN 978-83-63562-76-2, s. 115-133.
 • Kacianová, N., Dobríková, P. A comprehensive approach to the grieving process over the loss of a significant loved one. Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care. 2015. ISBN 978-80-7471-118-3.