Pages Navigation Menu

Prenájom priestorov

Ponuka ubytovania | Objednaj prenájom

Prenájom učební

V budove bývalého Nižšieho slovenského patronátneho gymnázia v Martine ponúkame pre uzavreté skupiny, zamerané na rôzne vzdelávacie aktivity, samostatné učebne s celkovou kapacitou maximálne 84 osôb.

učebňa v Gymnáziu

Kapacita učební:

Učebne Počty miest
Učebňa A 18 pevných miest (lavice) + 6 miest stoličky so sklápacím stolíkom
Učebňa B 18 pevných miest + 6 miest stoličky so sklápacím stolíkom
Učebňa C 24 pevných miest + 12 miest stoličky so sklápacím stolíkom

Učebne sú vybavené školskými lavicami a stoličkami určenými pre dospelých užívateľov. V každej triede sa nachádza biela tabuľa a tabuľa na školské kriedy. Pri prenajatí triedy je možné objednať si zapožičanie dataprojektoru za osobitný poplatok. Na spoločnej chodbe sa nachádzajú samostatné WC a kuchynka na prípravu a konzumáciu drobného občerstvenia. Ceny zahŕňajú spotrebu energií a sú uvedené s DPH.

Cenník prenájmu učební:

dĺžka prenájmu cena
1 – 4 hod. 11 €/hod.
4 – 8 hod. 10 €/hod.
nad 8 hod. dohodou
prenájom dataprojektora 3 €/hod.

Prenájom auly Biblickej školy

V hlavnej budove Biblickej školy ponúkame prenájom multifunkčnej haly, v ktorej sa pohodlne usadí 100 osôb (stoličky so sklápacím stolíkom). Operatívne je možné zvýšiť kapacitu na 120 osôb. Aula je ozvučená, vybavená dataprojetorom s veľkým, elektricky navíjaným plátnom, klavírnym krídlom. Po dohode je možné zabezpečiť počas akcie zvukového technika za osobitý poplatok.

Aula Biblickej školy

Cenník prenájmu auly:

dĺžka prenájmu cena
1 – 8 hod. 19.90 €/hod.
nad 8 hod. dohodou

Možnosť ozvučenia akcií a využitia dataprojektora pre projekcie (cena: 9 €/hod.)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.