Pages Navigation Menu

SLZA – Postrehy študentov

<<<  |  ROZVRHY  |  POSTREHY ŠTUDENTOV  |  FOTOGALÉRIA  |  NA STIAHNUTIE  |  KONTAKT

***

Beáta Sotáková - Cesta k sprevádzaniu

Nápis na stene hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi: „Nenapĺňame život dňami, ale dni životom.“

Moja osobná cesta k sprevádzaniu

Keď som mala pätnásť rokov, zomieral človek, ktorý mi bol najbližší a najcennejší – zomierala moja mama. Mala leukémiu. Zomierala doma, v kruhu svojich najbližších. Bolo to ťažké a bolestné nielen pre ňu, ale aj pre nás. Nekonečný pocit bezmocnosti, ktorý ma vtedy premáhal, bol taký silný, že to ovplyvnilo celý môj život. Dni a noci, počas ktorých neutíchali jej stony od bolesti, ma presvedčili o tom, že sa chcem starať  o ťažko chorých ľudí a pomáhať zmierňovať ich utrpenie.

V deň, keď mama zomierala a lekár potvrdil, že jej stav je nezvratný, zavolala  babka našu susedu, aby prišla k nám a bola s nami a mamou v tých ťažkých chvíľach, pretože vraj „ona vie, ako to má byť, keď zomiera človek“. Suseda v podstate mamu a nás sprevádzala. Vtedy slovo „sprevádzanie“ nemalo taký význam, aký má dnes, pretože sa o smrti hovorilo dosť málo, alebo sa o nej nehovorilo vôbec. Suseda sa v tichosti pri mame modlila a pripravovala nás na to, ako sa máme správať, keď príde okamih smrti, aby odchod našej mamy nebol pre ňu ťažký, respektíve, aby bol ťažký čo najmenej. Bolo to nepredstaviteľne ťažké. V celej domácnosti zavládol smútok a bolesť. Prišli aj mamini súrodenci a všetkých nás spájalo jedno jediné – čakanie  na smrť. Znie to hrozivo, ale bolo to tak a s takýmito okamihmi v živote sa stretneme všetci a dokonca sami raz budeme v situácii, keď budeme čakať na svoju vlastnú smrť.

 

 Štúdium na zdravotníckej škole a prax

Takto sa začala moja cesta k sprevádzaniu. Začala som študovať na zdravotníckej škole. Počas praxe na rôznych nemocničných oddeleniach som si vždy vyberala pacientov s ťažkým ochorením, ktorí už boli vo vážnom stave. Vtedy som ešte nevedela nič o hospicoch a starostlivosti o zomierajúcich pacientov. No moja motivácia bola stále silná.

 

Prvá návšteva hospicu

Po rokoch, keď som sa dozvedela o hospici v Bardejovskej Novej Vsi, a vedela som čosi už aj o starostlivosti o zomierajúcich, som ho raz len tak náhodne navštívila. Milo ma prekvapilo prijatie a atmosféra, ktorá v tomto zariadení vládla.

Vtedy ma vrchná sestra informovala o tom, že je možnosť prísť do hospicu na stáž. Samozrejme som to uvítala a po čase som sa dobrovoľne zúčastnila na dvojtýždňovej stáži. Tam som sa po prvýkrát stretla s pojmom „sprevádzanie“. Očaril ma natoľko, že som si vtedy povedala: „Tak toto je to, čo raz budem robiť.“ Také boli moje prvé kontakty so skutočným sprevádzaním zomierajúcich. Nasledovalo štúdium literatúry a zbieranie informácií o hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

Medzitým som pracovala v zdravotníctve, kde som sa so smrťou tiež stretávala, ale prístup k zomierajúcim tam bol úplne iný. Líšil sa od môjho pohľadu na zomierajúceho človeka a od prístupu, ktorý je typický pre hospicovú filozofiu. 20 rokov od úmrtia mojej mamy, presne v dňoch, kedy zomrela, som nastúpila pracovať ako zdravotná sestra do hospicu. Bol to pre mňa významný moment a som za túto príležitosť vďačná.

Verím, že na mojej ceste k sprevádzaniu ma sprevádza Boh a prináša mi príležitosti, situácie a ľudí, ktorí ma posúvajú vpred a prostredníctvom nich sa môžem v tejto práci stále zdokonaľovať a skvalitňovať.

 

Služba sprevádzania

Na jednej medzinárodnej hospicovej konferencii som sa stretla s evanjelickou farárkou Miriam Prášilovou, ktorá sa venuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom v nemocnici. Povedala mi o vzdelávacom programe Služba sprevádzania, ktorý sa vyučuje na Biblickej škole v Martine a vedie ho evanjelická farárka Natália Kacianová. Po návrate z konferencie som sa o programe hneď informovala a milo ma prekvapil jeho obsah. Ide o spojenie teologického, psychologického, psychiatrického pohľadu na zomieranie a smrť. Poslucháčom prednášajú kvalitní odborníci z jednotlivých odborov a  dostávajú tiež praktické informácie, vedomosti a skúseností od ľudí, ktorí majú dlhodobejšiu prax a skúsenosti so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich.

 

Pod odborným vedením

Prihlásila som sa do programu a stala sa súčasťou skupiny študentiek. Tento priestor venujem práve našej skupine, pretože je to najdôležitejšia súčasť štúdia. V prvom rade sa chcem poďakovať za Natáliu Kacianovú, ktorá nás vedie. Je to neskutočne skvelý človek už len tým, akými darmi je obdarená. Je vzdelaná, otvorená, pozorná, chápavá, starostlivá a veselá. Jej spontánny smiech a radosť sú nákazlivé. Dokáže vytvoriť atmosféru pokoja a radosti, čo je pre mňa osobne – a myslím si, že aj pre ostatné študentky – balzamom na dušu. Toto štúdium pokladám za určitú formu psychohygieny a možno aj psychoterapie. Natália Kacianová program Služba sprevádzania starostlivo riadi, témy a prednášajúcich vyberá podľa toho, aké sú potreby skupiny, o aké informácie máme záujem, aké odpovede hľadáme. Poskytuje nám priestor na hľadanie odpovedí, aj na zdieľanie našich vlastných zranení a osobných skúseností.

 

Rôznorodá skupinka

Našu skupinu tvorí 15 študentiek. Pochádzame z Čiech, zo Srbska a Slovenska. A tiež sme z rôznych cirkví, a to z cirkvi evanjelickej, rímskokatolíckej a bratskej. Takže sa navzájom obohacujeme kultúrne aj duchovne. S Natáliou trávime dve soboty v mesiaci – postupne sme sa spoznali, otvorili sa jedna druhej, čo nebolo vždy jednoduché, ale to všetko má svoj význam práve pre našu prípravu na sprevádzanie. Navzájom zdieľame svoje zranenia, vedomosti a skúsenosti, osobné aj pracovné. Sme zamestnané v rôznych oblastiach. Máme medzi nami farárky, zdravotné sestry, ktoré pracujú so zomierajúcimi, študentky, dobrovoľníčky, ktoré svoj čas venujú starým ľuďom, dievčatá, ktoré pracujú s mentálne a duševne postihnutými a tiež také, ktoré pracujú s chorými v teréne. Myslím si, že zloženie našej skupiny je pestré a to nám dáva priestor spoznávať prácu ľudí, ktorá je záslužná aj v iných oblastiach.

Keď sme končili zimný semester, sestra farárka Natália pre nás naplánovala štvordňové sústredenie. Zorganizovania a prípravy sústredenia sa zhostili naše študentky z Čiech. Pripravili nám skvelý program. Ubytovali nás v školiacom stredisku Karmel v Smiloviciach, ktoré pôsobí pri Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v.  Už pri príchode bolo cítiť, že to tam – obrazne povedané – „žije“ a že sa priestory ubytovne naozaj využívajú na rôzne aktivity.

 

Napĺňajú dni životom

Po ubytovaní a večeri sme si pozreli film, ktorý tematicky súvisel s naším programom. Každá z nás mala možnosť sa k filmu vyjadriť. Na druhý deň  sústredenia sme navštívili Hospic sv. Lukáše v Ostrave (Pozri: www.ostrava.caritas.cz). Milo nás prijala vedúca hospicu Věra Pražáková a vrchná sestra Juventa. Vrchná sestra – veselý a zároveň vzácny človek – nás reálne voviedla do starostlivosti o zomierajúcich. Odovzdala nám svoje skúsenosti a príbehy, ktoré sa nás všetkých dotkli. Niekoľkokrát nám poľskou češtinou zopakovala, že je dôležité „počúvať, počúvať a počúvať“ človeka, ktorý zomiera, ale aj jeho príbuzných. „Treba im venovať svoj čas a hlavne byť sama sebou,“ zdôraznila sestra Juventa. Tu by som sa troška pozastavila. Mnohí ľudia si v dôsledku nevedomosti mnohokrát myslia, že v hospici je smutno, že je tam veľa utrpenia a bolesti a že sa tam len zomiera. Áno, to všetko je pravda, ale hospicovou filozofiou je zmierňovať utrpenie a bolesť, sprevádzať zomierajúceho a jeho príbuzných tak, aby človek zomrel zmierený. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti. Posledné chvíle života tu človek môže prežiť v dôstojných podmienkach a prítomností najbližších. Cieľom práce tímu odborníkov v hospici je dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Túto filozofiu zrkadlia aj slová, ktoré som si prečítala na stene hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi: „Nenapĺňame život dňami, ale dni životom.“ A to hovorí za všetko.

 

Užiť deň, akoby bol posledný

Pre lepšie pochopenie uvediem zopár skutočností z praxe a práce v hospici, ktoré nám odovzdala sestra Juventa a my, ktorí pracujeme v hospicoch, vieme, že sa k pacientom snažíme pristupovať práve týmto spôsobom.

V ostravskom hospici sa snažia pacientovi plniť jeho priania tak, ako keby každý jeho deň mal byť už posledný. Preto, ak má pacient chuť na pivo a jeho stav mu to dovoľuje, tak s ním zájdu na pivo. Ak to jeho stav nedovoľuje, tak mu pivo donesú do hospicu so všetkým, čo k tomu patrí.  V Hospici sv. Lukáše sme na fotografiách videli pacienta, ktorý rád šil na šijacom stroji. Príbuzní mu do hospicu doniesli šijací stroj a on šil, pokiaľ mu to jeho stav dovoľoval. Pred Vianocami piekli zamestnanci medovníčky a niektoré pacientky, ktoré to doma pravidelne robievali, sa tak mohli aj v hospici zúčastniť na  predvianočných prípravách. To len tak trocha pre priblíženie života v ostravskom hospici.

Bolo nám tam príjemne a myslím si, že sme sa obohatili navzájom, nakoľko vedúca hospicu aj vrchná sestra prejavili záujem o naše štúdium i o nás ako skupinu. Nakoniec sme v hospici strávili viac času, ako sme pôvodne plánovali.

 

Pomoc seniorom s poruchami pamäte

Okrem hospicu sme navštívili Centrum denních služeb a Odlehčovací služby Siloe v Ostrave. Toto stredisko, ktoré zastrešuje Sliezska diakonia, poskytuje individuálnu podporu a pomoc seniorom s poruchami pamäte, spôsobených hlavne Alzheimerovou chorobou alebo vaskulárnou demenciou. Práca s takto chorými seniormi spočíva v tom, že sa im personál snaží nahradiť domáce prostredie, navodiť im pokojnú atmosféru, aby stres vyvolaný stratou pamäte a sebestačnosti, bol čo najmenší. V priebehu dňa sa klienti môžu zapojiť do tréningu pamäte, spevu ľudových piesní, počúvania hudby, tanca, výtvarných prác, nácviku každodenných domácich činností a mnohých iných aktivít. Centrum poskytuje služby formou denného stacionára Domovinka Siloe, formou nočného  pobytu (ide o odľahčovaciu službu), kedy chorý prichádza na nočný pobyt od 18. do 7. hodiny. Poskytujú tiež terénnu odľahčovaciu službu, kedy na niekoľko hodín týždenne zdravotníci preberajú do starostlivosti chorých v ich domácom prostredí, aby umožnili príbuzným oddych.

 

Kaviareň s netypickou obsluhou

Po spoločnom obede s vedúcou strediska Siloe sme navštívili kaviareň Empatia vo Frýdku Místku (www.kavarnaempatie.cz/). Je to znova projekt Sliezskej diakonie a za jeho realizáciou stojí Romanka, jedna z členiek našej martinskej skupiny. Jeho cieľom je umožniť ľuďom so zdravotným hendikepom v čo najväčšej miere sa začleniť do spoločnosti, osamostatniť sa a stať sa nezávislým za pomoci druhých. Prostredníctvom nácvikových  a klasických pracovných miest môžu klienti v kaviarni získavať nové pracovné a sociálne zručnosti, ktoré budú môcť v živote ďalej rozvíjať. Je to príjemné prostredie, ktoré vyhľadávajú predovšetkým mladé mamičky s deťmi. V prednej časti kaviarne, presklenej smerom do ulice, je detský kútik. V kaviarni sa preto cítite ako doma v obývačke. Je tu dobrá ponuka s príjemnou obsluhou. Na stenách visia rôzne umelecké práce, napríklad mladých začínajúcich fotografov a iných umelcov. Kaviareň ponúka na predaj aj výrobky hendikepovaných ľudí,  jedinečné a ručne vyrábané. V zadnej časti sa dá pracovať na internete.

Romanka nám rozprávala o úspechoch jednotlivých hendikepovaných ľudí, ktorí tam pracovali a pracujú. Ako pomalými a postupnými krokmi, ale predovšetkým tým, že sú v skutočných situáciách, napredujú, získavajú sebavedomie a prax. Okrem toho sme si pochutnali na výbornej káve, zákuskoch a horúcich malinách.

Bohatý deň sme zakončili opäť filmom, ktorý sa nás dotýkal a bol znova o sprevádzaní, zomieraní a smútení.

 

Kníhkupectvo v Českom Tešíne

Ďalší deň sme mali absolvovať nenáročnú túru do Beskýd, ale keďže nám to neumožnilo počasie, zvolili sme alternatívu a navštívili sme Český Tešín z českej a poľskej strany. Bolo to pôsobivé. Domáce české študentky nás zoznámili aj s históriou tohto mesta. Pri potulkách uličkami sme sa ocitli v maličkom kníhkupectve s kresťanskou literatúrou, kde si väčšina z nás prišla na svoje.

Po spoločnom obede sme si pozreli posledný film na základe skutočného príbehu zo života s následnou diskusiou. Posledný večer sústredenia sme si spríjemnili malou oslavou narodenín troch z nás – skvelým koláčom a štrúdľou od našej Helen. Nacvičili sme pieseň, s ktorou sme vystúpili nasledujúci deň na nedeľných službách Božích v cirkevnom zbore Komorní Lhotka.

 

Nedeľa v duchu diakonie

Nedeľa sa niesla v duchu diakonie, preto aj kazateľom bola evanjelická farárka Sliezskej diakonie Wanda Stanieková. Jej kázeň na nás zapôsobila. Bola praktická, naplnila nás a povzbudila. Pani farárka nás oficiálne privítala a dala nám priestor na predstavenie. Natália Kacianová povedala zopár slov o programe Škola sprevádzania a náš vstup sme oživili nacvičenou piesňou. Po nás vystúpili mentálne postihnutí ľudia zo zariadenia Betezda, ktoré je tiež súčasťou Sliezskej diakonie. Formou audiovizuálnej prezentácie sme sa dozvedeli o dobrej spolupráci medzi diakoniou a cirkevným zborom Komorní Lhotka, ktorého služba je požehnaná a rôznorodá. Videli sme, že Sliezska diakonia má rozpracované aj iné projekty ako tie, ktoré sme navštívili, napr. domov pre seniorov Betánia s kapacitou 10 klientov. Viac informácií o práci a živote Sliezskej diakonie, ktorá nám všetkým môže slúžiť ako dobrý príklad, nájdete na internetovej adrese: www.slezskadiakonie.cz.

… Dnes, s odstupom času môžem zhodnotiť, že naša cesta k sprevádzaniu je požehnanou cestou, tak ako je požehnaný aj samotný program Služba sprevádzania. Ďakujem za program i ľudí, ktorých som na tejto ceste stretla, spoznala a ktorí ma obohatili.

Katarína Krupcová - Služba sprevádzania

Kto sa raz narodí, musí aj zomrieť. Toť žiadna múdrosť, len odveký zákon života.

Smrť, pokiaľ sa nás osobne nedotýka, v bežnom živote priveľmi neriešime.

So záujmom si prečítame spoločenskú rubriku –  kto a v akom veku nás opustil, pristavíme sa pri vyvesenom parte, zhíkneme pri tragických správach v médiach. Dramatické pocity nachvíľu rozvibrujú naše vnútro a vzápätí s novými informáciami a vlastnými problémami vyblednú. Vyšumia, upadnú do zabudnutia.

Kým  nezasiahnu do našich životov.

 

Tak sa i mne prihodilo …

Súhrou zdravotných problémov  sa stalo, že relatívne v mladom veku som bola konfrontovaná so smrťou blízkej osoby. Zomrel mi predčasne narodený syn. Balíček radosti, šťastia, túžby, zhmotnenie mojej a manželovej lásky … prišiel skôr ako mal a … zastihol ma nepripravenú.

Nestihla som sa spamätať z jeho predčasného príchodu, nestihla som sa začať tešiť a … už bol preč 🙁  Ostala som sama, opustená v nemocnici, v hlave i v duši prázdno, diera, pocit, že som zrazu vstúpila do iného levelu bytia.

Najbližší, sami zaskočení a ranení, sa starali, ako mohli. Otec mi do nemocnice poslal modlitebnú knižku, mama koláč. Sestry i svokrovci, ochromení smútkom, sa len tíško pýtali: „Ako ti môžeme pomôcť?!“ Brat utekal do lekárne a kúpil mi repík na popôrodné komplikácie.

Ja som len plakala, schúlená v manželovom náručí,  kde sme sa navzájom premáčali od potokov sĺz.

Milosrdný čas bolesť zo straty otupil, no ja som si uvedomila, že som iná.

 Božie plány s nami sú častokrát nepochopiteľné, aj keď vždy som si bola vedomá, že to s nami myslí dobre. Objavila som v sebe úctu a pokoru pred životom.

V priebehu ďalších  rokov som bola so smrťou konfrontovaná ešte náročnejšie – v mojom veľmi blízkom okolí sa odohrala samovražda. Bohužiaľ, s odstupom času sa táto tragická udalosť ešte dvakrát zopakovala.

Nezávideniahodné skúsenosti tohto charakteru  sa, chtiac – nechtiac, na človekovi podpíšu.

Odvtedy si nesiem v sebe akoby oveľa viac vyvinuté senzory na tiché smútky, depresívne stavy či zmeny v správaní u ľudí v bližšom i širšom okolí. Prečítala som veľa odbornej literatúry, hľadala odpovede na otázku PREČO sa takéto veci udejú.

Tejto problematike som sa venovala aj  počas štúdia vo svojej bakalárskej práci.

Na druhej strane som v sebe pociťovala potrebu viac a dôkladnejšie porozumieť, pomôcť, byť oporou „tým, čo zostali“.  Pozostalým.

Z vlastnej skúsenosti som vedela, že reakcie okolia bývajú rôzne, napriek dobrému úmyslu nie vždy povzbudivé a  situáciu skôr zhoršia ako pomôžu.

I preto som zbystrila pozornosť, keď som počas ešte svojho externého VŠ štúdia zaregistrovala už na prvý pohľad „inú“ skupinku študentiek a ich šarmantnú lektorku.

Po zbystrenej pozornosti som úkosom zbierala informácie. A žasla! Niekto sa venuje ľuďom, aby ich naučil, ako sa venovať chorým, zomierajúcim a aj pozostalým.

Pátrala som ďalej.

Lektorka kurzu sa volá Natália Kacianová. V danom období to bola pre mňa „len“ manželkou môjho VŠ profesora, pred ktorým som mala neuveriteľný rešpekt 🙂 , ale … to ma nemohlo zastaviť 🙂 🙂 !

 

Úžasné veci som zistila.

Natália sa v ročnom psychologicko – pastorálnom  kurze Služba sprevádzania venuje prihláseným študentkám a „učí“ ich umeniu, naozaj službe, sprevádzať už spomínaných chorých, zomierajúcich a pozostalých.

Hneď som sa chcela prihlásiť do ďalšieho ročníka! 🙂

Nebolo to také promptné, ako som očakávala, aleee … dočkala som sa!!

Ocitla som sa na prahu najkrajšieho a najlepšieho študijného počinu, aký ma doposiaľ postretol 😛

Naša lektorka si spomedzi prihlásených záujemcov starostlivo vybrala svoje študentky – lekárky, zdravotné sestry z hospicov, rehoľné sestričky, študentky psychológie či teológie, záujemkyne o dobrovoľníctvo a … spolu sme sa rok, z najrôznejších strán, venovali SMRTI .

Viem, znie to na prvý ( aj druhý :-* ) pohľad trochu  ťaživo a morbídne  …ale … je potrebné získať tú správnu optiku a … už chápete, že nič lepšie, ako SLZU – praktický kurz sprevádzania ste postretnúť nemohli.

 Naša skupinka bola rozmanitého zloženia, no ako celok sme boli naozaj WAU partia. Čo človek, to osud, silná osobnosť.

Prerozprávali sme si svoje osobné príbehy, problémy, radosti, starosti, zdôverili sa, čo ktorú do kurzu priviedlo. Stanovili si pravidlá vnútorného fungovania komunity a vzájomnej dôvery.

 

Postupne sme sa rozbiehali.

Kto ešte nevedel, čoskoro si ozrejmil, že smrť je prirodzenou súčasťou života. Kto sa narodí, musí raz zomrieť.  A… prečo by samotné umieranie nemohlo byť dôstojné a pekné? So zachovanou ľudskou dôstojnosťou, so zabezpečenými duševnými i fyzickými potrebami? Zodpovedali sme si otázku, prečo sa smrti BOJÍME. Lovili sme v hlbinách svojich duší, definovali a dešifrovali svoje pocity.

Tiež sme riešili, prečo sa nevieme pri ľuďoch v ťažkých životných situáciách správať. Prečo sme pri chorých, zomierajúcich i pozostalých vyľakaní, neistí, strnulí  –   akoby „drevení“? Netušíme,  čo sa hodí, čo sa patrí, čo by bolo dobré …

 

Spolu sme hľadali odpovede a nachádzali riešenia.

Naše „učenie“ sa ani nedá nazvať učením. Šlo o nadšenú formu vzájomnej interakcie a zážitkového vyučovania.

Natália, naša lektorka, nám sprostredkovala veľmi silné osobnosti z radov lekárov, psychológov, terapeutov či pracovníkov hospicu.

Títo sa nám počas víkendových študijných pobytov venovali, tlmočili svoje skúsenosti, poznatky z praxe, učili nás zorientovať sa v sebe samých, objavovať a spoznávať svoje slabšie či silnejšie stránky, spoznávať a spracovávať negatívne informácie, hnev. Priblížili nám aj umenie odpúšťať.

Takto informáciami vyzbrojené a zorientované vo vlastných vnútrach sme pokračovali ďalej.

Veľa sme sa dozvedeli o dobrovoľníctve, o dobrovoľníckych skupinách.

O službe sprevádzania, o umení sprevádzať, o znalosti  komunikácie, nástrojoch aktívneho počúvania…

Veľa sme sa naučili o smútení, o samotnej potrebe a nástrojoch smútenia. Analyzovali sme, kedy je smútok ešte „v norme“ a kedy je už potrebné vyhľadať pomoc odborníka.

Pri spoznávaní témy  podporné skupinky  pre smútiacich sme zistili, že naša lektorka Natália je priekopníčkou aj v tomto smere.

Aktívne sa venuje pozostalým, zakladá a vedie takéto skupinky, kde ponúka priestor pre zdieľanie pocitov, prijatie a pochopenie. Školí aj študentov Sliezskej diakonie a počas štúdia nám sprostredkovala aj vzájomné stretnutie v Kostolnej pri Trenčíne.

V redemptoristickom kláštore sme okrem tvorivých, dušu odhaľujúcich i obohacujúcich činností, sa navzájom spoznávali, spolu sa smiali i plakali, hrali, filmy pozerali … a nasávali vzájomnú človečinu. Navštívili sme aj Trenčiansky hrad a Hospic milosrdných sestier v Trenčíne.

 

Nezabudnuteľné chvíle!

Čím viac sa blížil koniec kurzu, tým viac sme si uvedomovali, aké šťastie nás postretlo v podobe Natálie a jej SLZY. Okrem praktických poznatkov, vedomostí či  skúseností nám dala kus svojho srdca. My sme jej na oplátku nechali každá kúsoček z toho svojho 🙂

Službu sprevádzania sme ukončili slávnostnou bohoslužbou, rozdávaním certifikátov, darčekov, objímaním, slzami, dojatím a záverečnou grilovačkou. Ťažko, naozaj veľmi ťažko sme sa lúčili. Ostal medzi nami tichý, súdržný a láskou umocnený súzvuk duší. Vieme o sebe, vieme, kde sa nájdeme. A nikdy na seba nezabudneme! Som vďačná Bohu, že mi do života posunul niečo tak obohacujúce ako bola Služba sprevádzania, jej lektorka i všetky skvelé spolužiačky. Natália, Boh ti žehnaj! S láskou, Katka Krupcová

Renata Sniegoňová - Služba doprovázení v Českém Těšíně

Slezská diakonie začala spolupracovat v rámci různých projektů s Dr. Natálii Kacianovou již před více než pěti léty. Na začátku to byly přednášky zaměřené na pomoc trpícím, umírajícím a pozůstalým. Pak přibyly různá školení  pro pracovníky a dobrovolníky a následně i dvousemestrální kurz ve spolupráci Biblické školy v Martině a Slezské diakonie – Služba doprovázení.

Někde mezi školeními pracovníků a dobrovolníků jsem se do kontaktu se Službou doprovázení a její zakladatelkou a garantkou dostala i já a byla jsem nadšená, že jsem našla někoho, kdo se tak obtížným a přitom důležitým tématem zabývá.

Sama jsem se většinu svého profesního života pohybovala a stále pohybuji v pomáhajících profesích. Nedříve ve zdravotnictví a posléze v sociální sféře. Vnímám potřeby pacientů či uživatelů a častokrát i naší bezmocnost v touze jim pomoci. V profesním životě nám nestačí pouze odborné znalosti a dovednosti, ale potřebujeme kultivovat i naší lidskou a osobnostní stránku tak, abychom mohli citlivě a efektivně pomáhat, být přítomní a účastní v kontaktech s trpícími lidmi a jejich blízkými a přesto neztratit sami sebe a nevyhořet. Dodnes si pamatuji, jak jsem ve svých sotva osmnácti létech držela v nemocnici za ruku umírající pacientku. Věděla jsem, jaké zdravotnické úkony mám provést, ale netušila jsem jak se mám chovat, co mám říct, zda mám vůbec něco říct, připadala jsem si bezmocná a vyděšená. Když se zpětně ohlédnu, doufám, že bych se ve stejné situaci, se zkušenostmi, které jsem získala právě studiem Služby doprovázení, dokázala mnohem lépe orientovat a být lepším (byť ne dokonalým) průvodcem a pomocníkem.

Několik mých kolegyň ze Slezské diakonie absolvovalo studium Služby doprovázení na Biblické škole v Martině a začaly s dobrovolnickým programem SLZA – podpůrné skupinky pro truchlící ve sborech Slezské církve evangelické, právě po vzorku skupinky v církevním sboru v Martině vedeným Natalii Kacianovou. Jejich aktivity mě velmi oslovily a s časem jsem se skupinkami začala pomáhat taky.

Tehdy se nám ve Slezské diakonii otevřela nebývala možnost, hostit studium Služby doprovázení přímo v Českém Těšíně. Místo aby studenti dojížděli do Martina, budou lektoři dojíždět za nimi na Slezsko.

Od října 2014 své brány otevřel první kurz Služby doprovázení ve Slezsku, do něhož se přihlásilo 12 studentek včetně mne. Všechny jsme byly dychtivé osvojit si nové dovednosti a naučit se účinně pomáhat lidem kolem sebe. Co jsme na začátku snad ani netušily, že největší pomoci se dostane nám. Vnímaly jsme, že abychom mohly dávat lidem kolem sebe, musíme samy sebe dobře znát, orientovat se ve svých pocitech, motivech a přáních jak i rovněž ve svém vztahu k vlastní smrtelnosti. A tak začala práce na sobě, abychom mohly pak pracovat i s jinými lidmi.

Kurzu se zúčastnily pracovnice v hospicích, v sociálních službách, duchovní a pastorační pracovnice ve sborech i dobrovolnice. S radostí musím konstatovat, že studium úspěšně ukončilo všech 12 frekventantek, ze kterých se během studia staly taky i přítelkyně.

Studentky se scházely každý měsíc na vyučovací blok, který probíhal v pátek odpoledne a v sobotu. V prvním pololetí jsme probíraly témata: povolaní ke službě, principy doprovázení, komunikace se soucitem, náš postoj ke smrti a umírání, vyrovnání s vlastní smrtelnosti, pohled na smrt ve Starém a v Novém zákoně, Bůh a utrpení. Následovalo čtyřdenní soustředění v Návsí u Jablunkova, během kterého jsme byly  na exkurzi v hospici v Ostravě. Ve druhém pololetí jsme se pak věnovaly tématům jako etické otázky spojené s umíráním, truchlení, duchovní doprovázení, úskalí služby doprovázení. Součástí druhého pololetí bylo i soustředění spolu se slovenskou skupinou v Trenčíně.

Studium služby doprovázení mě nesmírně obohatilo a ovlivnilo nejen ve způsobu jak pomáhat trpícím, umírajícím a pozůstalým ale i v přístupu k vlastnímu životu a k lidem, kteří proházejí náročným obdobím. Všem, kteří se o tuto tématiku zajímají, studium vřele doporučuji.