Pages Navigation Menu

Študenti vytvárajú dobrú atmosféru školy

PEER MINISTRY na ESŠ v Martine

Peer ministry je mimoškolská, dobrovoľnícka a dnes už etablovaná služba mladých mladým. Na Evanjelickej spojenej škole v Martine (ESŠ) začala pred tromi rokmi počas leta. Hlavnou školiteľkou našich študentov je lektorka Erin Christine Morris, ktorá sa peer ministry v spojených štátoch venuje už jedenásty rok.

_IMG_4704

Rovesnícka služba peer ministry je program pre násťročných. Jeho hlavným cieľom je pomôcť mladým lepšie vnímať svojich priateľov a spolužiakov, ich problémy a trápenia, rozumieť zmenám v ich správaní, vedieť viesť rozhovor, aktívne počúvať a v potrebnej situácii aj nájsť ďalšiu pomoc u dospelých alebo odborníkov. Spirituálka ESŠ Janka Bosáková si uvedomuje, že „učiteľ ani rodič nemôže vidieť vždy všetko, čo sa odohráva vo vnútri dieťaťa. Spolužiaci s ním ale trávia množstvo času a môžu si všimnúť niečo neobvyklé. Preto sú si rovesníci veľmi dobrou možnosťou pomoci a zdieľania.“ Aj preto bolo v lete 2014, kedy peer ministry na škole začala, vyškolených až 9 študentov, školská psychologička aj školská farárka. V lete 2015 sa k nim pridali ďalší 16 mladší spolužiaci a psychologička na absolventskej praxi.

_IMG_5021

Unikátny program kurzov pre mladých

Lektorka programu Erin Christine Morris so sebou do Martina privedie vždy dvoch spolupracovníkov, amerických stredoškolákov, ktorí jej pomáhajú viesť rôzne aktivity výcviku. Pod ich vedením sa slovenskí študenti počas týždňového výcviku hlbšie zamýšľajú nad svojou formou komunikácie s ostatnými ľuďmi, nacvičujú reakcie a rozhovory v rôznych situáciách, viac skúmajú čo všetko ovplyvňuje rozhodovanie človeka, odbúravajú stereotypy a učia sa byť tu pre druhého. Aj preto školská psychologička Denisa Potančoková uvažuje o zmysle Peer ministry, ktorý vidí najmä v „orientácii mladých ľudí z “ja” na “ty” a “oni”.“

_IMG_4407

Celý kurz je pretkaný interaktívnymi hrami a zážitkovými formami výučby. „Úlohou Peer ministry nie je dávať múdre rady. Je to najmä rozvíjanie schopnosti počúvať a vnímať. Aj seba, aj druhých“, dopĺňa kolegyňu školská spirituálka J. Bosáková. Letným kurzom samotný program iba začína. Nasledujú po ňom pravidelné stretávania študentov počas roka, kde sa pokračuje vo výcviku. Zároveň sú študenti povzbudzovaní k praktickej pomoci rovesníkom v školskom prostredí.

Skupina účastníkov kurzu sa postupne stáva bezpečným priestorom, kde môžu peer ministráci riešiť svoje vlastné problémy ale aj hľadať pomoc pri riešení problémov, s ktorými sa pri svojej službe stretli. Aj preto vidí školská spirituálka najväčší zmysel tejto formy vzdelávania v „ponuke priestoru, kde žiak nie je iba objektom vzdelávania a výchovy, ale celistvou osobnosťou, ktorú chceme pochopiť a ktorá chce spolupracovať pri tvorbe dobrej atmosféry školy. Najväčší prínos vidím v tom, že mladý človek pochopí, že človek je človekom práve vtedy, keď tu vie byť aj pre druhých. Keď si otvorí oči a spozná, že nie iba on má problémy, ale že všetci s niečím zápasíme. Keď aktívne hľadá cestu ako si s týmto ľudským bremenom navzájom pomôcť. A potom keď zažije, že to funguje.“

Hodnoty a komunikácia v angličtine

Evanjelická spojená škola je bilingválne zameranou školou. Angličtina tvorí súčasť rôznych predmetov, čím sa rozširuje slovná zásoba, a teda aj schopnosť komunikovať a porozumieť cudziemu jazyku. Kurz rovesníckej služby prebieha taktiež v anglickom jazyku. V neposlednom rade teda študentom ponúka aj možnosť zlepšenia sa v praktickom využití angličtiny.

 _IMG_5020

Hlavnou motiváciou pre túto službu je však príklad Pána Ježiša a Jeho lásky k človeku. Aj preto sú všetky lekcie prepojené s biblickým príbehom, ktorý predstavuje človeka v rôznych životných situáciách. Kurz sa rovnako zameriava na Božie riešenie týchto situácii. Nie je to biblické štúdium, ide skôr o hľadanie príkladu pre praktický rozmer služby v spoločenstve ľudí približne rovnakého veku, z podobného prostredia a kultúrno-spoločenského kontextu. A to všetko v angličtine, čo študentov obohacuje aj o pastorálnu, biblickú a psychologickú terminológiu.

Veľkým povzbudením pre mladých je i skutočnosť, že pri štúdiu tejto metódy nepotrebujú špeciálny talent alebo silnú črtu osobnosti. „V peer ministry ide skôr o ochotu, odhodlanie, otvorené srdce a túžbu pracovať na svojich komunikačných zručnostiach a na smelosti opustiť svoje pohodlie a podať pomocnú ruku blížnym“, myslí si účastníčka kurzu a absolventka psychológie Alenka. Vtedy sa „skupina úplne rozdielnych spolužiakov naučí postupne byť súčasťou bezpečného prostredia, ktoré je naplnené láskou, dôverou, rešpektom, úctou a radosťou z vzájomnej prítomnosti,“ dodáva spirituálka školy J. Bosáková.

Hedviga Tkáčová

_IMG_5052

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *