Pages Navigation Menu

Vzdelanie je väčšia sila ako ostatné silové rezorty

Posted by on 4 Jan, 2020 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

DENISA GDOVINOVÁ – Rozhovor uverejnený so súhlasom Denníka N, ktorý pripravuje pred voľbami sériu rozhovorov s odborníkmi strán na školstvo.

 

Bohdan Hroboň (51) Pochádza z rodiny evanjelického farára, jeho bratia sú kňazi. Najprv študoval informatiku v Košiciach, potom teológiu v USA a na Oxfordskej univerzite. Docentúru z teológie získal na Trnavskej univerzite, kde dnes vyučuje Starý zákon. Spoluzakladal evanjelickú školu a gymnázium v Martine. V rozhovore hovorí aj o tom, prečo bol v škole považovaný za hlúpeho, keď veril v Boha, prečo nie je člen KDH, že cirkev a školstvo zlyhali, pretože neučia kriticky myslieť, prečo by najradšej zrušil gymnáziá.

 

Ste syn významného evanjelického kňaza Jána Bohdana Hroboňa. Vo vašej rodine je to už šiesta generácia farárov. Nechceli ste sa stať aj vy kňazom?

Existuje také niečo, čo kňazi volajú vocatio interna, vnútorný hlas k povolaniu. Ja som ho necítil, moji dvaja bratia áno. Vyštudoval som kybernetiku, a keď som bol v štvrtom ročníku, prišla revolúcia. Otvorili sa nové možnosti a mňa to vždy ťahalo k Biblii, najmä k Starému zákonu. Začal som sa teda viac venovať štúdiu Biblie.

Váš otec bol kňazom v 70., 80. rokoch. Ako si na to spomínate? Aké bolo vyrastať vo farárskej rodine počas socializmu?

Mal som rebelskú povahu. Možno by to som dnes mal aj nejakú diagnózu, zrejme ADHD, vtedy sa to volalo len zlý chlapec. V škole som mal ako farárske dieťa nálepku. S tým sa nekamaráť, pretože budeš mať problém. Pamätám si to od prvého ročníka – prvého septembra nás učiteľka vyzvala, aby sa postavil každý, kto verí v Boha. Nebol som až taký veriaci, ale všetci o mne vedeli, že som z farárskej rodiny, zaprel by som teda vlastnú rodinu. Potom som bol hneď označený za toho hlupáka, ktorý verí v deduška na obláčiku.

Čítaj ďalej

Požehnané vianoce a Šťastný nový rok 2020

Posted by on 20 Dec, 2019 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.

Bolo to však pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého človeka
prichádzajúceho na svet.

Ján 1, 5 a 9

Čítaj ďalej

AKROS smeruje do finále

Posted by on 12 Nov, 2019 in AKROS | 0 comments

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS v období od 10/2018 – 12/2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.sk | https://www.esf.gov.sk

Takmer 120 frekventantov už v priebehu tohto roka absolvovalo jeden zo štyroch vzdelávacích modulov projektu Biblickej školy v Martine s názvom AKROS. Opodstatnenosť a zmysluplnosť projektu dokazuje aj reakcia absolventky vzdelávacieho modulu Mentoring “Vyskúšať si mentoring “naživo”, oboznámiť sa s novými technikami, stráviť deň so skvelými ľuďmi aj v tom bol minulý piatok trocha iný. Uvedomila som si mnohé veci. Jednou z nich je, aké dôležité je klásť správne otázky – nie je otázka ako otázka.” Projekt skončí v decembri odovzdaním osvedčení o absolvovaní vzdelávania pre účastníkov jednotlivých vzdelávacích modulov.

Dušan Haško

Čítaj ďalej

AKROS – Školenie fundraisingu naplnilo očakávania

Posted by on 5 Sep, 2019 in AKROS | 0 comments

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS v období od 10/2018 – 12/2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.sk | https://www.esf.gov.sk

17. júla 2019, sa v priestoroch penziónu Ľadoveň v Martine uskutočnilo stretnutie vzdelávacieho modulu Projektový manažment a fundraising neziskových organizácií so zameraním na oblasť vzdelávania, ktorého sa ako hosť zúčastnila aj odborníčka pre túto oblasť Lenka Iľanovská.

Čítaj ďalej

Letná Biblická škola 2019 – piesne

Posted by on 2 Jul, 2019 in CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA | 0 comments

Watching Over You | Stand Firm | Only a Prayer Away | Throuh it all | Jehovah Jireh

***

Čítaj ďalej