Pages Navigation Menu

CLIL hodina biológie na lekárskej fakulte

V dňoch 18.-19.1.2016 dostali žiaci 3.AG-3.BG príležitosť navštíviť Jeseniovu lekársku fakultu v Martine, kde absolvovali zaujímavú CLIL hodinu biológie na Ústave Histológie a embryológie. Evanjelická spojená škola už niekoľko rokov aplikuje obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie anglického jazyka (CLIL), ktoré v sebe zahŕňa vyučovanie školského predmetu /v našom prípade biológie/ v jazyku odlišnom od bežne používaného jazyka. Kľúčovým momentom CLIL metódy je, že študent získava nové znalosti o predmete, ktorý nesúvisí s cudzím jazykom a súčasne prichádza do kontaktu, používa a učí sa cudzí jazyk. Použitá metodika a postupy sú často prepájané s praktickou oblasťou daného predmetu.

biomed2

Naša hodina bola rozdelená do dvoch pásiem. V prvej časti sme sa zaoberali mikroskopickou stavbou nášho tela pod vedením prof. MUDr. Mariana Adamkova, Csc., ktorý nám v anglickom jazyku vysvetlil a ukázal štruktúru základných orgánov ľudského tela.  V zmodernizovaných učebniach lekárskej fakulty sme si mohli vyskúšať prácu s profesionálnymi mikroskopmi a tak sa na malú chvíľu vžiť do kože medikov. V druhej časti hodiny sme prešli do laboratórií, kde sme pod dohľadom Slávky Drahošovej mohli okúsiť prácu laborantov a skúsiť si prípravu bločkov, z ktorých sme následne zhotovili preparáty veľmi podobné tým, ktoré sme sledovali pod mikroskopmi. Jedna z najzaujímavejších častí exkurzie bola ukážka reálnych orgánov ľudského tela. Tí najodvážnejší mali možnosť chytiť si ich do vlastných rúk a porovnať ich. Sme vďační za jedinečnú šancu byť na lekárskej fakulte a pričuchnúť k práci profesionálnych vedeckých pracovníkov.

biomed1

Niektorým z nás táto netradičná hodina biológie pomohla aj pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní po skončení strednej školy. „Dlho som rozmýšľala  a zvažovala štúdium na lekárskej fakulte, no aj  vďaka tejto exkurzií som sa rozhodla, že je to pre mňa správna voľba, keďže som si to vyskúšala a zažila na vlastnej koži,“ zhrnula svoje dojmy z exkurzie Mária Šimová, žiačka 3.AG.

biomed3

Obohatení novými zážitkami, skúsenosťami, vedomosťami a vylepšenou anglickou slovnou zásobou v oblasti biológie sa tešíme na ďalšiu prednášku tentokrát o embryológii a vývine človeka, ktorá sa pre nás chystá ku koncu školského roka. Na záver by sme týmto chceli poďakovať pánovi profesorovi Adamkovovi, Slávke Drahošovej, Lekárskej fakulte v Martine a pani učiteľke Eve Adamovičovej, ktorá nám túto skúsenosť sprostredkovala. Budeme radi, ak prostredníctvom darcovského portálu Nadácie kresťanského vzdelávania www.lams.sk podporíte rekonštrukciu a vybavenie odborných laboratórií v novej budove našej školy, za čo Vám vopred ďakujeme!

Ján Drahoš
študent Evanjelického gymnázia v Martine

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *