Pages Navigation Menu

Sociálnym projektom sme pomohli utečenom

Vojna v Sýrii spôsobila, že viac ako polovica z 22 miliónov obyvateľov Sýrie musela opustiť svoje domovy. Z nich približne 6 miliónov žije v okolitých krajinách ako Libanon, Jordánsko, Egypt a Turecko a približne 2 milióny sa po rokoch beznádeje v utečeneckých táboroch vydalo na cestu do Európy.

Našťastie v dobe šíriaceho sa strachu a chaosu bolo počuť hlasy niekoľkých autorít, ktoré vyzývali, aby sme si nepchali hlavu do piesku, ale čelili AKTUÁLNYM problémom a výzvam dnešnej doby.

prof. MUDr. Štefan Krčméry

Na Evanjelickej spojenej škole máme už od čias jej vzniku počas pôstu peknú tradíciu, ktorou je sociálny projekt. V biblickej knihe proroka Izaiáša v kapitole 58 sa píše, ako má vyzerať skutočný pôst. Ten nemá byť sebatrýznením, ale konaním s láskavou dlaňou voči núdznym. V tomto duchu vytvárame náš sociálny projekt. Dotýkame sa aktuálnych, reálnych problémov ľudí a snažíme sa im pomôcť v rámci svojich možností. Musím povedať, že je to aj čas malých zázrakov. Vtedy zažívame Božiu pomoc a požehnanie pri organizovaní rôznych charitatívnych podujatí. Po dlhšom zvažovaní sme sa ešte v jeseni rozhodli, že aj adventná aj pôstna zbierka bude zameraná na pomoc utečencom. Pre nás je to vždy niečo jedinečné, namáhavé, ale tak to má byť.

socproj

V krátkosti by som zosumarizoval aktivity na škole a zároveň poďakoval za pomoc kolegom pedagógom, ktorí sa odhodlali robiť sociálny projekt pre utečencov, hoci pri rozhodovaní  boli „na stole“ aj iné a pre našu spoločnosť menej kontroverzné témy.

Ďakujeme najmä rodičom. To oni darovali oblečenie, obuv a hračky. Odoslalo sa prostredníctvom organizácie ADRA Slovensko 80 krabíc humanitárnej pomoci pre utečencov do Grécka. Rodičia boli tiež trpezliví a štedrí, keď ich deti žiadali o peniaze na školskú lotériu, kupóny do tipovacej lentilkovej súťaže.

Divadlo pre deti z EMŠ - šípová Ruženka

Pridali ešte peniaze na rôzne dobroty, ktoré si žiaci mohli v škole kúpiť. Ďakujeme žiakom, ktorí predávali hot-dogy, piekli koláče, pripravovali ovocné šaláty a celý výťažok z predaja venovali na zbierku. Takto sa na chvíľu stali podnikateľmi s veľkým a láskavým srdcom. Nech im to vydrží až do dospelosti. Ďakujeme študentom Evanjelického gymnázia, ktorí sa stali „otrokmi“, aby za svoje rôzne služby získali peniaze od vlastných „otrokárov“. Študenti boli tvoriví a vymysleli tipovaciu lentilkovú súťaž pre mladších žiakov alebo zaujímavým spôsobom predávali zabalené knihy. Samozrejme, zatiaľ nie učebnice. Naši žiaci robili zbierky do „šporkasničiek – centboxov“. Žiaci siedmeho ročníka navštívili okolité cirkevné zbory, kde sa aktívne zapojili do čítania pašiových textov počas nedeľných služieb Božích. Štvrtáci nacvičili a zahrali divadielko o Šípkovej Ruženke pre našich škôlkarov a výťažok zo vstupného venovali do zbierky utečencom. Nakoniec ešte vychovávatelia a mnohí žiaci vyrobili na burzu veľkonočné výrobky, kúpou ktorých rodičia a hostia prispeli do finančnej zbierky. Všetky aktivity vyvrcholili slávnostnou pôstnou akadémiou, ktorá sa konala 22. marca v Evanjelickom kostole v Martine.

Dražba "otrokov"

Za krásny zážitok z tohto podujatia patrí veľká vďaka učiteľom a vychovávateľom, ktorí sa svojimi triedami podieľali na príprave tohto programu. Čestný hosť pôstnej akadémie pán profesor Vladimír Krčméry v príhovore žiakom, rodičom a učiteľom vyzdvihol, že sme sa ako škola rozhodli podať pomocnú ruku práve tým, ktorým sa mnohí obracajú chrbtom. Výťažok zbierky sme odovzdali zástupcom z organizácie ADRA  Miroslavovi  Čížovi – členovi dozornej rady a Lukášovi Zamborskému – projektovému manažérovi. Keď náš pán riaditeľ odovzdával symbolický šek, v očiach týchto mužov som videl prekvapenie a dojatie.

Lotéria

Celkovo sa vyzbieralo približne 1800 €, za ktoré sme vďační všetkým, ktorí prispeli. Súčasťou programu akadémie bolo aj krátke divadlo tretieho ročníka, v ktorom nám priblížili príbeh kráľovnej Ester, ktorá svojou odvahou zachránila svoj národ. Naši hostia z partnerských organizácií nám pútavo porozprávali, ako pomáhali utečencom „tvárou v tvár“. Svoj príbeh pridala aj pani učiteľka Ľudmila Sartorisová, ktorá týždeň pomáhala na tranzitnom bode v Chorvátsku. O tom, že program akadémie mal u prítomných pozitívny ohlas svedčia slová mamy jedného z našich gymnazistov Slávky Drahošovej: “Dnes sa mi splnil jeden veľký sen. Prežila som nádherné popoludnie v kostole na veľkonočnom programe našej školy a počula úžasných ľudí, ktorí pomáhajú utečencom. Obzvlášť som šťastná, že som naživo počula a videla prof. MUDr. Štefana Krčméryho. Ďakujem za jeho múdre slová.”

soc-akademia

Na záver by som si požičal slová pána profesora Krčméryho, ktorý povedal, že na poslednom súde, kam všetci smerujeme, je lepšie mať núdznych chudákov na strane svojich obhajcov, ako na strane svojich žalobcov. Nadväzoval tak na Ježišove slová  z podobenstva o poslednom súde zachytené v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole. Som šťastný, že naša škola si tieto slová uvedomuje a koná podľa nich.

Mgr. Ľuboš Froľo

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *