Pages Navigation Menu

Oslavy výročia našich škôl

Evanjelická spojená škola a Biblická škola si počas tohto leta pripomenú výročia svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa budú v mesiaci jún konať viaceré sprievodné podujatia, ktoré vyvrcholia 22. júna 2018 slávnostnou promóciou prvých absolventov Evanjelického gymnázia, ktorá sa uskutoční v areáli školy (Memorandové námestie v Martine) a budú zakončené slávnostnými službami Božími v nedeľu 24. júna 2018.

Až potiaľto nám pomáhal Hospodin
1 Sam 7, 12

Tento biblický text je mottom osláv 20. výročia  založenia Biblickej školy a 15. výročia založenia Evanjelickej spojenej školy v Martine. Počas uplynulých rokov sa nám s Božou pomocou podarilo zrealizovať množstvo študijných programov, misijných akcií, či rekonštrukcií budov, ktoré zničil bývalý režim. Všetky tieto projekty svedčia o Božej starostlivosti. Avšak najväčším svedectvom jeho lásky sú naši absolventi – živé kamene, ktoré sú nositeľmi dobrej zvesti pre tento svet. Sme nesmierne radi, že súčasťou týchto osláv bude aj promócia prvých absolventov nášho gymnázia.

– – – HARMONOGRAM OSLÁV – – –

Miesto: školský dvor ESŠ

Piatok  22. júna

10:00    Školské služby Božie spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení, ktorých sa zúčastnia všetci žiaci školy a vítaní sú aj rodičia a priatelia školy.

16:00     Slávnostná Akadémia, kultúrny program žiakov ESŠ. Vítaní sú všetci rodičia a priatelia školy.

18:00     Slávnostná recepcia pre zahraničných hostí a zamestnancov školy.

Sobota 23. júna

10:00     Deň detí ESŠ organizovaný v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Martine a ZRPŠ pri ESŠ. Bohatý animačný program, atrakcie pre deti pre deti, vystúpenie T. Puskailera a guľáš. Vítané sú všetky naše deti, rodičia a priatelia školy.

15:00     Gardenparty EGMT (nutné zakúpiť vstupenky) spojená s odovzdávaním ocenení PeerMinistry.

18:00   “Noc v škole” – spomienky hostí, priateľov školy a prezentácia histórie školy. Vstup voľný. Akcia prebieha v Novej budove gymnázia.

Nedeľa, 24. júna

10:00     Slávnostné služby Božie za účasti biskupa Východného dištriktu a spevokolu St. Andrews z USA.  Vítaní sú všetci rodičia a priatelia školy.

– – –

 

Každý národ má vlastný spôsob, ako si pamätá dôležité udalosti svojich dejín. Prorok Samuel položil kameň na mieste izraelského víťazstva a nazval ho Eben-Ezer: Až potiaľto nám pomáhal Hospodin(1 Sam 7, 12). Tento kameň mal Izraelitom pripomínať, že to bolo a vždy bude Hospodinovo konanie, ktoré je rozhodujúce pre úspechy Božieho ľudu.
Čo konkrétne znamenali tieto eben-ezeri /kamene/ v príbehu našej školy je priblížené v tomto krátkom videu.

Budeme vďační, ak sa rozhodnete podporiť realizáciu osláv prostredníctvom darcovského portálu DARUJME.sk alebo osobne prostredníctvom darovacej zmluvy s Nadáciou kresťanského vzdelávania, kde je kontaktnou osobou Mgr. Dušan Haško /dusan.hasko@cce.sk, mob: 0915 896 884/.

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *