Pages Navigation Menu

AKROS – Mentoring je o sprevádzaní a dôvere

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti v období od 10/2018 – 12/2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.gov.sk | https://www.esf.gov.sk

 

V pondelok 24.júna 2019 prebehlo v penzióne Ľadoveň oficálne ukočenie vzdelávacieho modulu Mentoring spojené s odovzdávaním certifikátov. Pri tejto príležitosti sme požiadali účastníkov o zhodnotenie kurzu, z ktorých Vám niektoré prinášame v plnom znení.

***

Pred dvoma mesiacmi som prvýkrát stretol partiu úžastníkov, ktorí prejavili záujem o mentoring v rámci jedného zo štyroch vzdelávacích modulov AKROS. Skupina to bola fest zaujímavá, ľudia z cirkvi, z financií, z archívu, zo zdravotníctva, z neziskoviek. Boli veľmi zvedaví a kládli kopu otázok, no súčasne prinášali vlastné pohľady a riešenia… Spätná väzba, práca s tichom, GROW, viac hlavý mentorský drak, divná chôdza, kartézsky súčin, Walt Disney, triády, preferenčný štýl v čmáranici…prešli sme všetko možné i nemožné, oni objavili mentoring a ja? Ja som v nich objavil zaujímavých ľudí a hádam aj priateľov..

Dávid Králik, lektor 

***

Kurz mentoringu je výborný.Mentor rôznymi technikami formou otázok spolu s mentorovaným hľadá cestu ako vyriešiť situáciu s ktorou si mentorovaný nevie pomôcť sám. Na kurze formou cvičení spoznáte aj sám seba, čo je prínosom. V dobrej partii na kurze vládne pohoda a porozumenie.Vrelo odporúčam a teším sa na ďalšie možnosti vzdelávania.

Ján, účastník

***

Mentoring je o sprevádzaní. Je o dôvere, pocite bezpečnosti, o vzájomnom vzťahu. Je o hľadaní cieľa, a tiež o podpore a povzbudení sprevádzaného na ceste k nemu.

Biblická škola v Martine prostredníctvom projektu AKROS pripravila v spolupráci so špičkovými lektormi vzdelávací modul, ktorý by mal podľa môjho názoru absolvovať každý, kto sa chce stať dobrým poslucháčom, kto túži pomáhať ostatným svojou prítomnosťou a záujmom, kto chce v ľuďoch povzbudzovať vedomie, že oni sami majú všetky predpoklady na to, aby dosiahli svoje ciele.
Mne osobne naviac modul Mentoring otvoril dvere k sebapoznaniu a vzbudil obrovský záujem o ďalší rozvoj môjho vzťahu k sebe samej i ľuďom okolo.

Ďakujem Dávidovi, Vierke a Janke za ich odborný a zároveň ľudský prístup a za všetky skúsenosti a inšpiráciu, ktoré vniesli do našich lekcií. A ďakujem aj všetkým mojim spoluúčastníkom. Práve oni ma naučili, že keď niekomu – hoci len nakrátko – venujeme svoj čas a plnú pozornosť, vytvárame spoločné putá, spomienky a prepojenia, ktoré až prekvapivo presahujú naše vzájomné rozdiely – rozličné profesionálne zameranie, názorové odlišnosti či inakosť vo vnímaní okolitého sveta.

Zuzana, účastníčka

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *