Pages Navigation Menu

Služba Slova – rozhovor s Bohdanom Hroboňom

 – Rozhovor s Bohdanom Hroboňom

Homiletický časopis Služba slova v rokoch 1952 – 2015 vychádzal ako príloha Cirkevných listov. Od roku 2016 vychádzal ako samostatná pracovná príručka pre duchovných ECAV na Slovensku. Od leta 2019 vychádza elektronicky.

Viac o časopise na: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/sluzba-slova-1-2022

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *