Pages Navigation Menu

GRUNDTVIG – Aktivity

<<<  |  AKTIVITY  |  DISEMINÁCIA  |  MOBILITY – DZIEGIELOW – OSWIENCIM – SIBIU  |  VRÍCKO

FOTODOKUMENTÁCIA  | MATERIÁLY NA STIAHNUTIE  |  KONTAKT

***

Projekt GRUNDTVIG číslo 134120989 s názvom:
Trauerbegleitung in interkulturellem und interreligiosen Kontext
Vypracovala: Mgr. Natália Kacianová, PhD.

Jedným z cieľov nášho projektu je aj vyškolenie zamestnancov, zdravotných a hospicových sestier, ošetrovateľov, duchovných a dobrovoľníkov v oblasti doprevádzania zomierajúcich pacientov a sprevádzania ich rodín v čase akútneho smútku. V rámci naplnenia tohto cieľa sme uskutočnili niekoľko odborných prednášok, odprezentovaných na medzinárodných vedeckých konferenciách, ako aj odborných seminárov, školení a workshopov na danú tému.

  1. 17-18.10.2013 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom: Perspektíva hospicov na Slovensku, v rámci ktorej sme mali dve odborné prednášky s názvom: Komunikácia so súcitom. Podporná skupinka pre smútiacich – v hospici? Cieľovou skupinou bol lekársky personál, zdravotné a hospicové sestry, sociálni pracovníci a dobrovoľníci v hospicoch a soc. zariadeniach.

 

  1. 18-19.11.2013 sme pripravili a viedli dvojdňový zážitkový workshop pre kňazov a kaplánov ECAV. Témy workshopu boli: Primárne a sekundárne straty, prežívanie vlastného smútku, princípy sprevádzania. Cieľovou skupinou boli evanjelickí duchovní.

 

  1. 3.22.11.2013 sme prednášali na konferencii pre duchovných v Novom Smokovci. Názov prednášky bol: Sprevádzanie a konkrétne modely pomoci v čase smútenia. Cieľovou skupinou boli kňazi a diakoni Evankelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
  2. 3.2.2014 sme pripravili odborný seminár s názvom: Prevencia voči vyhoreniu v čase sprevádzania, pre zdravotný a odborný personál hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.

 

  1. 4.2.2014 sme pripravili a zrealizovali odborné školenie na tému: Sprevádzanie v starobe a chorobe, pre opatrovateľský personál domova soc. služieb v Nižnej Polianke.

 

  1. V marci, v dňoch 5-9.3.2014, sme pripravili a koordinovali mobilitu vo Vrícku (neďaleko Martina) pre našich zahraničných partnerov z Poľska a Rumunska. Ako promo danej akcie boli uverejnené 2 rozsiahle články (jeden v katolíckom a jeden v evanjelickom časopise) a niekoľko správ a fotiek sa zverejnilo aj na webových portáloch (pozri: diseminácia). V rámci danej aktivity (pre našich zahraničných partnerov mobility) sa nám podarilo zrealizovať aj ďalší z cieľov projektu: vypracovanie dotazníka týkajúceho sa interkultúrnych špecifík smútenia. Dotazník bude vo všetkých partnerských krajinách použitý k vyhodnoteniu procesu smútenia a stane sa súčasťou spoločnej publikácie (publikácia je tiež jedným z cieľov projektu).

 

  1. 13.5.2014 sme zrealizovali odborný seminár na tému: Komunikácia s ťažko chorým pacientom v hospici – v Dome Božieho milosrdenstva – v Banskej Bystrici. Cieľovou skupinou boli hospicové sestry, ošetrovatelia a dobrovoľníci sprevádzajúci zomierajúcich pacientov a ich rodiny v hospici.

 

  1. 25.6.2014 sme pripravili kreatívny workshop na tému: Sprevádzanie v smútku v hospici – v Dome pokoja a zmieru u Bernadetky – v Nitre. Cieľovou skupinou bol zdravotný personál a študenti pomáhajúci ako dobrovoľníci v hospici.

 

  1. 10.1.2015 sme zrealizovali zážitkový seminár na tému: Postoj k vlastnej smrteľnosti – v hospici v Trenčíne. Cieľovou skupinou boli študenti študijného programu SLZA (Služba sprevádzania) v Martine.  K študentom sa pridali aj lekári a zdravotný personál hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

 

 1. 16.5.2015 sa uskutočnil 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti v Trnave, v rámci ktorého sme mali prednášku na tému: Komplexný prístup k procesu smútenia pri strate blízkej osoby. Výskum, ktorý bol súčasťou prezentácie a týkal sa podporných skupiniek pre smútiacich, bol podporený z grantu nášho projektu. Cieľovou skupinou boli domáci aj zahraniční účastníci konferencie.