Pages Navigation Menu

Deň promócií študentov KNS

Slávnostné ukončenie štúdia na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV), alebo iným slovom PROMÓCIE prebiehali 8. júla 2015 o 9:00 v Dome odborov v Žiline. Svoje magisterské diplomy obdržali študenti študijného programu “Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s angličtinou”.

_IMG_7334

Výnimočnosť atmosféry podčiarkol slávnostný sľub, príhovor študentov v zastúpení, absolventky št. programu Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s angličtinou Majky Žiačikovej a rovnako slávnostný príhovor pani dekanky FHV doc. PeadDr. Vlasty Cabanovej, PhD.

Príhovor študentov sa niesol v duchu spomienok na uplynulých päť rokov štúdia. Zaznelo aj poďakovanie pedagógom, rodičom, priateľom a blízkym, ktorí boli počas uplynulých rokov vždy potrebnou podporou a pomocou. Pani dekanka študentov povzbudila k tvorivej a zodpovednej práci, do ktorej sú povolaní po zložení slávnostného sľubu a vyzvala ich k nasledovaniu hodnôt, ktoré získali počas štúdia na Fakulte humanitných vied.

_IMG_7338

_IMG_7333

Milí študenti, želáme vám, aby ste dar znalostí, ktorý ste obdržali počas svojho štúdia dobre zúročili aj vo svojej ďalej práci – nech ste učiteľmi a učiteľkami, ktorí rozdávajú poznanie, pravdu, lásku a nech ste vždy plní veľkodušnosti, zhovievavosti a dobrej  vôle.

_IMG_20150708_101611

***

Katedra náboženských štúdií oslovuje záujemcov o štúdium v dvoch študijných programoch – Misijná práca s deťmi a mládežou a Učiteľstvo náboženskej výchovy ECAV v kombinácii s anglickým jazykom alebo matematikou. Študenti oboch programov sa vzdelávajú v oblasti teológie, pedagogiky, psychológie a sociológie. V rámci svojho vzdelávania majú možnosť absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí (USA, Fínsko), letnú stáž v amerických cirkevných zboroch či misijné programy na Slovensku, Ukrajine a v Rusku.

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete na stránke Katedry náboženských štúdií.

(HeHe-T)

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *