Pages Navigation Menu

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2018

Posted by on 20 Dec, 2017 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ, SVEDECTVÁ | 0 comments

Čítaj ďalej

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

Posted by on 20 Mar, 2017 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 10 478,98 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné

ĎAKUJEME!

 

Príjmy organizácie NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA z 2% dane:

rok príjem
2016 10 478,98 €
2015 7 585,14 €
2014 5 583,78 €
2013 4 785,89 €
2012 2 745,90 €
2011 3 053,00 €

Čítaj ďalej

Radostné vianoce a šťastný nový rok 2017

Posted by on 21 Dec, 2016 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

cce-christmas-2016

Radostné prežitia vianočných sviatkov vám zo sŕdc prajú všetci učitelia Evanjelickej spojenej školy v Martine a pracovníci Centra kresťanského vzdelávania v Martine.


Čítaj ďalej

Dejiny indických náboženstiev a filozofie

Posted by on 23 Dec, 2015 in KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Prednáška profesora Dalimíra Hanka

Pri skúmaní iných kultúr, filozofických systémov a náboženstiev má človek občas pocit, že práve stúpil do úplne iného sveta, ktorému nemá šancu porozumieť. Veľmi obdobne sú nastavené naše mysle, keď počujeme indické výrazy ako „aranjaky, upanišády, átman, sansára“ či „daršany“. Indická kultúra je pritom pútavá a inšpirujúca v mnohých návodoch na správnosť konania, rešpekt voči všetkému živému či pohľade na ľudskú existenciu.

Čítaj ďalej

Šírenie evanjelia aj v rámci študentskej praxe

Posted by on 25 Nov, 2015 in KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Študijný program Misijná práca s deťmi a mládežou MPDM je vysokoškolský študijný program (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline), ktorý úzko súvisí s víziou obnovy cirkvi prostredníctvom vzdelávania a výchovy laických pracovníkov a ich služby v cirkvi a v spoločnosti.

Čítaj ďalej

Buď odvážny v tej pravej chvíli!

Posted by on 10 Nov, 2015 in EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Ester je meno dievčaťa, ktoré keď vyrástlo, stalo sa kráľovnou Perzskej ríše. V piatom storočí p.n.l. to bola najmocnejšia ríša. Byť kráľovnou v tak obrovskej a silnej ríši muselo byť asi úžasné, pomyslíme si mnohí. Pravdou je, že to také úžasné vôbec nebolo!

Čítaj ďalej