Pages Navigation Menu

Uvedení do cechu študentského

Posted by on 26 Oct, 2015 in KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Študenti prvého ročníka sú v univerzitných priestoroch často krát spozorovateľní pomerne jednoducho – prezradí ich časté náhlenie po chodbách fakulty, kde ako bludní Holanďania večne hľadajú tie správne učebne :). DNES však už nik nemôže povedať ani slovo. Tohtoroční prváci denného študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou (Bc.) a Učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc., Mgr.) boli, spolu s ostatnými prvákmi, slávnostne zaradení do cechu študentského!

Čítaj ďalej

Členom Európskej akadémie vied a umení

Posted by on 21 Oct, 2015 in KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

18. septembra 2015 bol nominačnou komisiou Európskej akadémie vied a umení (EAVU) vo Viedni za riadneho člena nominovaný aj docent Michal Valčo, PhD., pedagóg Katedry náboženských štúdií Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline a garant študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou, ktorej externá forma prebieha v priestoroch Centra kresťanského vzdelávania.

Čítaj ďalej

Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity

Posted by on 16 Oct, 2015 in KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Vedúci Katedry náboženských štúdií doc. Michal Valčo, PhD. získal ocenenie rektorky Žilinskej univerzity

Pre 2446 študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa, 1264 prvákov magisterského stupňa štúdia a 109 nových doktorandov sa začiatok semestra stáva začiatkom ďalšej novej etapy života. Radosť z nových možností a príležitostí dopĺňa dobrá správa – Žilinská univerzita obhájila svoje postavenie univerzity a je zaradená medzi výskumné univerzity na Slovensku aj v zahraničí. Na druhej strane stojí univerzita aj pred vyslovenými úlohami a pripomienkami k vzdelávaniu a výskumu zo strany akreditačnej komisie.

Čítaj ďalej

Deň promócií študentov KNS

Posted by on 11 Jul, 2015 in KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Slávnostné ukončenie štúdia na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV), alebo iným slovom PROMÓCIE prebiehali 8. júla 2015 o 9:00 v Dome odborov v Žiline. Svoje magisterské diplomy obdržali študenti študijného programu “Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s angličtinou”.

Čítaj ďalej

Šmolkoparáda

Posted by on 5 May, 2015 in EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

Ponúkame Vám video zo Šmolkoparády v Evanjelickej základnej škole (10. – 11.2.2015), ktoré vytvoril František Janák.

Ďakujeme 🙂

Čítaj ďalej

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky

Posted by on 1 Apr, 2015 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

 
Velkonocny-pozdrav-2015

Čítaj ďalej