Pages Navigation Menu

Uvedení do cechu študentského

Študenti prvého ročníka sú v univerzitných priestoroch často krát spozorovateľní pomerne jednoducho – prezradí ich časté náhlenie po chodbách fakulty, kde ako bludní Holanďania večne hľadajú tie správne učebne :). DNES však už nik nemôže povedať ani slovo. Tohtoroční prváci denného študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou (Bc.) a Učiteľstvo náboženskej výchovy (Bc., Mgr.) boli, spolu s ostatnými prvákmi, slávnostne zaradení do cechu študentského!

_IMG_7794

V utorok, 6. októbra 2015 sa na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka dennej formy štúdia. Študentom boli predstavení ich študijní poradcovia – v prípade Katedry náboženských štúdií sa študijným poradcom stala ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD. Študenti vzápätí predniesli slávnostný imatrikulačný sľub a prevzali si svoje imatrikulačné listy. Za práve imatrikulovaných študentov Misijnej práce s deťmi a mládežou prevzal imatrikulačné listy prvák Samuel Grigliak. Za práve imatrikulovaných študentov študijného programu Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii s náboženskou výchovou prevzala imatrikulačné listy študentka prvého ročníka Diana Vranová.

IMG_7800

_IMG_7795

_IMG_7801

Vrcholom programu bol slávnostný príhovor pani dekanky doc. PeadDr. Vlasty Cabanovej, PhD., ktorá privítala študentov na pôde univerzity a Fakulty humanitných vied známymi slovami rímskeho štátnika, rečníka a filozofa Marca Tullia Cicera: „Pre učenca a vzdelaného človeka žiť znamená premýšľať.“ Aby sa študent jedného dňa mohol tešiť z vlastných úspechov a osobnostného rastu musí, podľa pani dekanky, využiť príležitosť učiť sa nové veci a získať nadhľad. Aj preto musia byť prvoradými potrebami mladého človeka záujem, chuť, guráž a vytrvalosť. „Veď čo niečo stojí, žiada si aj naše úsilie“, dodala pani dekanka. Študenti boli aj preto vyzvaní k poctivému štúdiu, v ktorom záujem, chuť, guráž a vytrvalosť prinášajú úspech.

Hedviga Tkáčová

 

Katedra náboženských štúdií, najnovšia katedra Žilinskej univerzity, oslovuje záujemcov o štúdium v dvoch študijných programoch – Misijná práca s deťmi a mládežou (MPDM) a Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s anglickým jazykom alebo matematikou. Št. program MPDM prebieha aj v externej forme v Biblickej škole v Martine.  Študenti oboch programov sa vzdelávajú v oblasti teológie, pedagogiky, psychológie a sociológie. Viac informácií nájdete na stránke Katedry náboženských štúdií.
468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *