Pages Navigation Menu

Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity

Vedúci Katedry náboženských štúdií doc. Michal Valčo, PhD. získal ocenenie rektorky Žilinskej univerzity

Pre 2446 študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa, 1264 prvákov magisterského stupňa štúdia a 109 nových doktorandov sa začiatok semestra stáva začiatkom ďalšej novej etapy života. Radosť z nových možností a príležitostí dopĺňa dobrá správa – Žilinská univerzita obhájila svoje postavenie univerzity a je zaradená medzi výskumné univerzity na Slovensku aj v zahraničí. Na druhej strane stojí univerzita aj pred vyslovenými úlohami a pripomienkami k vzdelávaniu a výskumu zo strany akreditačnej komisie.

Výzvy k stálemu rastu a zlepšovaniu stoja teda nielen pred novými študentmi, ale pred nami všetkými – pred pedagógmi, vedeckými pracovníkmi aj ostatnými zamestnancami Žilinskej univerzity v Žiline. Slovami pani rektorky prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. nás „dva a pol tisíca nových študentov skutočne zaväzuje k stále veľkej a naďalej rastúcej starostlivosti o týchto mladých ľudí.“

11540879_10207594333920482_1216002008244676449_o

Aj preto nás teší, že aj na našej univerzite sú ľudia, ktorí svojou výskumno-vedeckou činnosťou nezaostávajú za svetovým dianím. Práve im boli s rúk pani rektorky T. Čorejovej slávnostne udelené ďakovné listu. Ocenenie za úspechy dosiahnuté počas minulého akademického roka si prišli prevziať úspešní univerzitní športovci, doktorandi, postdoktorandi aj pedagogickí a výskumní pracovníci.

Tešíme sa, že jedným z ocenených bol i vedúci Katedry náboženských štúdií doc. Michal Valčo, PhD. Z rúk rektorky Žilinskej univerzity si prevzal vzácne ocenenie za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce Žilinskej univerzity v Žiline. BLAHOŽELÁME!

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *