Pages Navigation Menu

Pozvánka na oslavy výročia

Posted by on 12 Apr, 2023 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Čítaj ďalej

Veľká noc – 2023

Posted by on 3 Apr, 2023 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

***

Žiaden výjav z histórie kresťanstva nepotešuje dušu človeka viac,
ako pohľad na Golgotský kríž.


Nikde duša nenachádza takú útechu ako na mieste,
kde agóniu premáha láska a milosť,
kde nad utrpením víťazí Kristus.


požehnané Veľkonočné sviatky vám prajeme

zamestnanci Centra kresťanského vzdelávania v Martine

Čítaj ďalej

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2023

Posted by on 22 Dec, 2022 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

*** Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo ***

***

Požehnané Vianočné sviatky

a šťastný nový rok 2023

***

vám praje
Centrum kresťanského vzdelávania v Martine 

Čítaj ďalej

Konverzačné kurzy anglického jazyka 2022

Posted by on 27 Apr, 2022 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

plagát | prihláška pre 1 osobu | prihláška pre 2 osoby

  • Termín: 11.-15. júl 2022 | 18.-22.júl 2022 (termín 11.-.15. júl 2022 je už naplnený)
  • denne od 8:30 – 14:30
  • Cena: 30€ / týždeň (študenti ESŠ Martin majú zľavu 50%)
  • kurzy sú určené pre všetkých od 12 rokov
  • skvelí americkí lektori z New Heights
  • možnosť objednať si obed  (4,50€/obed)

 

– Tešíme sa na vás –

Čítaj ďalej

ON vstal z mŕtvych – HALELUJA

Posted by on 4 Apr, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Nech radostné víťazstvo Veľkej noci
prežiari námahu všedných dní
a do vašich životov vnesie
Boží pokoj

Čítaj ďalej

Spomíname – Ján Bohdan Hroboň

Posted by on 8 Feb, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SVEDECTVÁ | 0 comments

Minulý mesiac uplynulo 15 rokov od smrti môjho otca, Jána Bohdana Hroboňa. Bol to hrdina viery, ktorý bral Boha vážne. Svoju vieru žil a šíril najmä počas komunizmu, kedy to bolo nielen nežiadúce, ale aj nebezpečné. Doba sa odvtedy, vďaka Bohu, zmenila, a ja sa často pýtam, čo a ako by robil môj otec dnes.

Čo zo spoločenského, cirkevného či politického diania by podporoval a čo kritizoval? Neviem presne, ale som si istý, že by sa v tom všetkom za každú cenu angažoval, trápil, nadchýnal aj frustroval. S ostatnými hrdinami viery bol totiž presvedčený, že pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk (List Filipanom 1,21).

Tiež neviem, ako by to robil. Pamätám si však jedno z jeho obľúbených tvrdení: “Viera je vynaliezavá.“ Utkvelo to vo mne, lebo som neraz videl, ako jeho netradičný nápad poháňaný nadšením zafungoval tam, kde ostatní tvrdili, že to sa nedá. To nadšenie, ten zápal pre Božiu vec mnohokrát stačil, a o ostatné sa postaral Všemohúci. Hrdinstvo viery totiž spočíva v spoliehaní sa na nikoho a nič iné okrem Boha.

Bohdan Hroboň, vďačný syn

Čítaj ďalej