Pages Navigation Menu

MIKULÁŠSKA DETSKÁ BESIEDKA

Posted by on 17 Dec, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

Tak ako Mikuláš odmenil to, že dve sestričky zo scénky (študentky MPDM) nemysleli na seba, a že sa vedeli podeliť jedna s druhou, tak nás aj nebeský Otec odmeňuje svojím požehnaním, ak vidí, že sa staráme o svojich blížnych a vo všetkom si pomáhame.

Čítaj ďalej

PRÁCA LEKTORA – VÝZVA ČÍSLO JEDEN (2/4)

Posted by on 14 Aug, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SVEDECTVÁ | 0 comments

Prečítajte si druhé pokračovanie rozhovoru s americkým lektorom Benjaminom Chandlerom. Učiteľom na Evanjelickej spojenej škole v Martine: o hľadaní a nachádzaní Božej vôle, o obavách a zápasoch, o Slovensku, ale aj o ľudskej radosti, šťastí a nachádzaní lásky.

Čítaj ďalej

‘Slovenské hniezdo’ na gobelíne

Posted by on 6 Aug, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

V rámci prezentácie knihy Život, viera, umenie spisovateľky a literárnej historičky Slavomíry Očenášovej-Štrbovej sa v Biblickej škole v Martine uskutočnila aj prednáška profesorky architektúry Janky Krivošovej, ktorá prítomným hosťom predstavila projekt pätnásťdielneho gobelínu, ktorý namaľovala k 500. výročiu reformácie. To si budeme pripomínať v roku 2017, teda o tri roky.

Čítaj ďalej

Život, viera, umenie – hodovanie okolo spoločného stola viery

Posted by on 4 Aug, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

V priestoroch Biblickej školy v Martine sa začiatkom júla uskutočnila prezentácia knihy rozhovorov s evanjelickými osobnosťami. Autorkou knihy s názvom Život, viera, umenie je martinská rodáčka Slavomíra Očenášová-Štrbová.

Čítaj ďalej

Vylepšenia služieb Božích podľa predstáv našich žiakov

Posted by on 17 Jul, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 0 comments

Poriadok evanjelických a.v. služieb Božích zostavil Juraj Tranovský, vychádzajúc z reformačných zásad. Seriózne okienko k tejto téme nájdete dole v texte. Zaujímavosťou je, že evanjelické služby Božie by zažili modernú reformu, ak by to bolo podľa predstáv detí – žiakov 2. a 3. ročníka našej Evanjelickej základnej školy ☺.

Čítaj ďalej

Pripomenutie 65. výročia konfirmácie

Posted by on 11 Jul, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

Dlhoročný martinský kňaz Ľudovít Vajdička patril medzi príkladných evanjelických farárov, ktorí sa stali symbolom odporu voči ateistickému režimu. Práve v období jeho pôsobenia v martinskom evanjelickom cirkevnom zbore bolo konfirmovaných 92 mladých ľudí, ktorí napriek nepriaznivým politickým okolnostiam túžili verne nasledovať Krista a patriť do evanjelického spoločenstva veriacich.

Čítaj ďalej