Pages Navigation Menu

Prijali pozvanie a vyznali vieru

Posted by on 15 Apr, 2016 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, SVEDECTVÁ | 0 comments

V prvú aprílovú nedeľu boli pani farárkou Natáliou Kacianovou v rámci hlavných služieb Božích v Evanjelickom kostole v Martine konfirmované dve mladé dámy – Editka a Mima. Editka pôsobí ako učiteľka chémie na Evanjelickom gymnáziu, Mima je mamou osemročnej Timejky, ktorá je žiačkou tretieho ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine.

Čítaj ďalej

Protivojnové knihy Martina Rázusa

Posted by on 22 Feb, 2016 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 0 comments

Pri príležitosti prvej pôstnej nedele sa konali 14. 2. 2016  slávnostné Služby Božie, ktoré plynulo prešli popoludní do duchovnej akadémie spojenej s prezentáciou protivojnových kníh Martina Rázusa – To je vojna! a Boženy Slančíkovej Timravy – Tri vojnové novely.

Čítaj ďalej

Veľká detská besiedka vo farbách lentiliek

Posted by on 27 Jan, 2016 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

Martinský evanjelický a. v. cirkevný zbor nezabúda ani na tých najmenších. Každú nedeľu je pre detičky rôzneho veku pripravený priestor na vyučovanie biblických príbehov, spev piesní, hru a kreatívnu činnosť. Farby a sladkosti. Kto by nemal rád takúto kombináciu? Tím detskej besiedky sa preto rozhodol pripraviť pre deti a rodičov v rámci Veľkej detskej besiedky Lentilkovú párty.

Čítaj ďalej

MIKULÁŠSKA DETSKÁ BESIEDKA

Posted by on 17 Dec, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

Tak ako Mikuláš odmenil to, že dve sestričky zo scénky (študentky MPDM) nemysleli na seba, a že sa vedeli podeliť jedna s druhou, tak nás aj nebeský Otec odmeňuje svojím požehnaním, ak vidí, že sa staráme o svojich blížnych a vo všetkom si pomáhame.

Čítaj ďalej

PRÁCA LEKTORA – VÝZVA ČÍSLO JEDEN (2/4)

Posted by on 14 Aug, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SVEDECTVÁ | 0 comments

Prečítajte si druhé pokračovanie rozhovoru s americkým lektorom Benjaminom Chandlerom. Učiteľom na Evanjelickej spojenej škole v Martine: o hľadaní a nachádzaní Božej vôle, o obavách a zápasoch, o Slovensku, ale aj o ľudskej radosti, šťastí a nachádzaní lásky.

Čítaj ďalej

‘Slovenské hniezdo’ na gobelíne

Posted by on 6 Aug, 2014 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE | 0 comments

V rámci prezentácie knihy Život, viera, umenie spisovateľky a literárnej historičky Slavomíry Očenášovej-Štrbovej sa v Biblickej škole v Martine uskutočnila aj prednáška profesorky architektúry Janky Krivošovej, ktorá prítomným hosťom predstavila projekt pätnásťdielneho gobelínu, ktorý namaľovala k 500. výročiu reformácie. To si budeme pripomínať v roku 2017, teda o tri roky.

Čítaj ďalej