Pages Navigation Menu

Buď odvážny v tej pravej chvíli!

Ester je meno dievčaťa, ktoré keď vyrástlo, stalo sa kráľovnou Perzskej ríše. V piatom storočí p.n.l. to bola najmocnejšia ríša. Byť kráľovnou v tak obrovskej a silnej ríši muselo byť asi úžasné, pomyslíme si mnohí. Pravdou je, že to také úžasné vôbec nebolo!

IMG_1336

Ester sa nestala skutočnou kráľovnou svojho ľudu pretože sa celý deň parádila, ale pretože využila svoje postavenie a svoju moc nato, aby pomohla iným. Dokázala byť odvážnou a zachránila svoj ľud, židovský národ, ktorý mal byť na príkaz zlého radcu navždy vyhubený. Esterin príbeh – príbeh o odvahe – dnes spirituálka Biblickej školy Natália Kacianová predstavila žiakom 1. a 2. ročníka na Evanjelickej základnej škole v Martine, aby im vzápätí pripomenula našu vlastnú povinnosť byť odvážnymi vždy, keď sa ubližuje slabším.

S témou služieb Božích pomohli aj študenti 2. a 3. ročníka vysokoškolského študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou (Žilinská univerzita v Žiline), v spolupráci s dvomi študentkami so Španielska, ktoré na Žilinskej univerzite študujú vďaka výmennému študijnému programu Erasmus. Študenti si pre našich najmenších pripravili pieseň v dvojjazyčnom prevedení (španielčine a angličtine) a krásne divadielko. Hlavná postava, Ester, prostredníctvom divadelnej scénky všetkým pripomenula dôležitú zásadu: spoliehajte sa na Božie vedenie a robte správne veci v správny čas!

_IMG_1329

Zvíťazí strach alebo odvaha?

„Poznáte aj vy niekoho vo svojej triede, kto sa správa ako zlý sluha?“, oslovila prvákov a druhákov spirituálka Natália Kacianová. „Kto si o sebe myslí, že je viac ako my ostatní, nikoho nerešpektuje a môže si voči nám všetko dovoliť?“ Aj zlý sluha bol presvedčený, že je viac a môže si dovoliť ubližovať iným. Ester však počúvla Boha a zakrátko sa situácia obrátila v neprospech zlého sluhu a jeho arogancii, pýche a povyšovaniu sa nad ostatnými. Pretože chcel ublížiť iným, bol on sám napokon potrestaný najvyšším trestom – smrťou. A Ester, pretože hovorila pravdu a nebála sa konať v prospech božieho ľudu, Izraela, bola odmenená.

Skúsenosť nás všetkých (nielen Esterina) je tá, že nie vždy sme odvážni a už vôbec nebývame odvážni v tej pravej chvíli! Veď koľkí z nás sa postavili na obranu tých, ktorým sa niekto posmieval? Koľkí z nás sa zastali tých, ktorí boli terčom ohovárania? Koľkí z nás boli odvážni v tej pravej chvíli!?!

_IMG_1349

IMG_1362

_IMG_1365

Nie je nám to jedno!

Ani Ester nebolo všetko jedno. Iste sa i ona bála predstúpiť pre kráľa, ktorý bol povestný svojou prísnosťou! Tento príbeh nás však učí, že odvaha v pravej chvíli a v správnu vec je niečo, bez čoho sa kresťan nezaobíde. Ba čo viac, Boh je v tom s ním a pomáha! „Ester si bola vedomá toho, že Boh jej pomáha a že sa oplatí modliť, postiť a dôverovať Mu“, pripomenula Natália. Otázkou pre nás všetkých je „čo my robíme, keď nevieme, čo je správne? Za kým si ideme po radu? A koho prosíme o posmelenie mať odvahu v pravý čas?

Buďme odvážni, konajme správne veci a dôverujme Bohu – buďme v tomto svete ako Ester – pretože odvaha robiť dobré veci v správny čas je to, k čomu nás uschopňuje Hospodin VŽDY, keď o to prosíme.

Hedwiga Tkáčová

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *