Pages Navigation Menu

Protivojnové knihy Martina Rázusa

Pri príležitosti prvej pôstnej nedele sa konali 14. 2. 2016  slávnostné Služby Božie, ktoré plynulo prešli popoludní do duchovnej akadémie spojenej s prezentáciou protivojnových kníh Martina Rázusa – To je vojna! a Boženy Slančíkovej Timravy – Tri vojnové novely.

ToJeVojna-06

Na príprave akadémie spolupracovali Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine, Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, Evanjelická spojená škola v Martine a Združenie evanjelickej inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu ECAV. V aule Biblickej školy v Martine odzneli recitácie Rázusovej poézie, hudobné prevedenia Rázusových duchovných piesní a spestrením bola dramatizácia Timravinej novely Hrdinovia, ktorú predviedli študentky Evanjelickej spojenej školy. Program zostavil a  uviedol p. Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.

ToJeVojna-03

Z jeho slov ste sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o vydaní básnickej zbierky, ale aj  o histórii, ktorá ovplyvnila vznik jednotlivých básní ako Návšteva, Nad mohylou sveta, Pieseň pri odoberaní zvonov na vojnové ciele či Apokalypsa. Duchovnú akadémiu dôstojne doplnil spev Danky Borcovanovej a hudobné sóla na flautu Mojmíra Ďuríka.

Monika Záborská

 ToJeVojna-04

ToJeVojna-05

ToJeVojna-02

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *