Pages Navigation Menu

Protivojnové knihy Martina Rázusa

Protivojnové knihy Martina Rázusa

Pri príležitosti prvej pôstnej nedele sa konali 14. 2. 2016  slávnostné Služby Božie, ktoré plynulo prešli popoludní do duchovnej akadémie spojenej s prezentáciou protivojnových kníh Martina Rázusa – To je vojna! a Boženy Slančíkovej Timravy – Tri vojnové novely.

ToJeVojna-06

Na príprave akadémie spolupracovali Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine, Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, Evanjelická spojená škola v Martine a Združenie evanjelickej inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu ECAV. V aule Biblickej školy v Martine odzneli recitácie Rázusovej poézie, hudobné prevedenia Rázusových duchovných piesní a spestrením bola dramatizácia Timravinej novely Hrdinovia, ktorú predviedli študentky Evanjelickej spojenej školy. Program zostavil a  uviedol p. Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.

ToJeVojna-03

Z jeho slov ste sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o vydaní básnickej zbierky, ale aj  o histórii, ktorá ovplyvnila vznik jednotlivých básní ako Návšteva, Nad mohylou sveta, Pieseň pri odoberaní zvonov na vojnové ciele či Apokalypsa. Duchovnú akadémiu dôstojne doplnil spev Danky Borcovanovej a hudobné sóla na flautu Mojmíra Ďuríka.

Monika Záborská

 ToJeVojna-04

ToJeVojna-05

ToJeVojna-02

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *