Pages Navigation Menu

Pomoc z Martina smeruje do USA

Ochutnajte Ameriku bol názov akcie Evanjelickej spojenej školy, ktorá sa konala na americký Deň vďakyvzdania, 23.11.2017. V rámci tohto podujatia si rodičia, študenti i široká verejnosť  mohli vypočuť príbehy amerických lektorov pôsobiacich na škole a študentov, ktorí v rámci svojho štúdia na Evanjelickom gymnáziu strávili v Amerike určitý čas v hosťovských rodinách z partnerských cirkevných zborov, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje.

Súčasťou podujatia bolo okrem ochutnávky tradičných amerických jedál aj predstavenie projektu Centra kresťanského vzdelávania s názvom “Učíme sa pomáhať.“ Tentokrát chcú martinskí evanjelici  zmierniť následky nedávnej katastrofy spôsobenej hurikánom Irma. Podľa slov riaditeľa Centra kresťanského vzdelávania doc. Ing. Bohdana Hroboňa, PhD. M.A., je toto gesto dobrým signálom pre našich dlhoročných amerických partnerov, že pomocnú ruku, ktorá bola podaná nám, vieme a chceme podať ďalej.

Finančná zbierka pôjde chudobným mexickým komunitám na Floride, ktorým hurikán Irma sťažil už aj tak neľahký život. Ako vraví Bohdan Hroboň, „Vďaka tomuto projektu si naši ľudia uvedomia, že aj inde na svete, dokonca aj na Floride, existuje veľký kus biedy,“ a zároveň dodáva, že Slováci, rovnako ako iné národy, sa potrebujeme naučiť dávať, pomáhať, a myslieť na druhých. „Vyzbierané peniaze odovzdám osobne počas mojej pracovnej cesty v januári budúceho roka. Naši partneri v USA prisľúbili, že zdvojnásobia každé nami vyzbierané euro. Našu pomoc dokážu distribuovať prostredníctvom svojich ľudí priamo v oblastiach postihnutých hurikánom a vedia presne určiť, kto pomoc potrebuje najviac. Samozrejmosťou bude poskytnutie spätnej väzby cez konkrétne príbehy a fotky ľudí, ktorým sme takto dokázali pomôcť.“

Dušan Haško

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *