Pages Navigation Menu

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

 

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov školskej jedálne v novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 16 139,70 €.

 

 

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné

 

ĎAKUJEME!

 

Postup pri poukazovaní 2% (prípadne 3%, ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo právnickou osobou /firmou/:

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

 • do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2% Z DANE

Zamestnanci

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

468 ad

2 Comments

 1. Vo vyhlásení máte IČO zarovnané zľava, ale správne má byť zarovnané sprava, no nemala by to byť chyba, pre ktorú by sa nepoukázal podiel zo zaplatenej dane.

  • Juraj Borcovan

   Ďakujeme za upozornenie. 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *