Pages Navigation Menu

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

 

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov školskej jedálne v novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 16 139,70 €.

 

 

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné

 

ĎAKUJEME!

 

Postup pri poukazovaní 2% (prípadne 3%, ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo právnickou osobou /firmou/:

Ak ste ZAMESTNANEC

 1. Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2018) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 2. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy  do výšky 2 % (3%, ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 3. Najneskôr do 30. 4. 2018 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu alebo na recepciu školy v novej budove Evanjelickej spojenej školy.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Poznámka: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma).
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.

468 ad

2 Comments

 1. Vo vyhlásení máte IČO zarovnané zľava, ale správne má byť zarovnané sprava, no nemala by to byť chyba, pre ktorú by sa nepoukázal podiel zo zaplatenej dane.

  • Juraj Borcovan

   Ďakujeme za upozornenie. 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *