Pages Navigation Menu

AKROS – prvé postrehy účastníkov

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti v období od 10/2018 – 12/2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.gov.sk | https://www.esf.gov.sk

Prinášame Vám prvé postrehy účastníkov vzdelávacieho modulu Interpersonálna komunikácia a mediácia, ktorý pokračoval v dňoch šiesteho a siedmeho mája 2019 v priestoroch Penziónu Čierna pani v Martine.

“S kurzom som zatiaľ spokojná. Tento vzdelávací modul som si vybrala, pretože pracujem v školstve, kde denne komunikujem so žiakmi, rodičmi, kolegami. Oceňujem, že lektorka citlivo využíva dynamiku striedania teoretických a praktických blokov, ktoré sa vhodne dopĺňajú.”

“Lektorka je príjemná. Spestruje prednášky rôznymi aktivitami a praktickými cvičeniami, ktoré nám pomáhajú uvedomovať si a zlepšovať svoje komunikačné schopnosti. Z doterajšieho priebehu mám pocit, že sa tam zišla skupina, ktorá má na viaceré veci podobné názory.”

“Zatiaľ ma najviac oslovila téma konfliktu, ktorý je s rôznou periodicitou nevyhnutnou súčasťou života každého z nás. Pevne verím, že aj vďaka novým poznatkom a zručnostiam, ktoré som vďaka kurzu získala, sa mi podarí ďalšie konfliktné situácie v domácom alebo na pracovnom prostredí zvládnuť efektívnejšie.”

“Prednášky sú veľkým prínosom do môjho súkromného i pracovného prostredia. Už prvé hodiny mi ukázali, ako sa dívať na určité problémy z iného pohľadu. Lektorka nám teóriu premieta i do praktických cvičení. Projekt ma obohacuje o nové vedomosti, ktoré mi už teraz pomáhajú aj v kariérnom raste. Lepšie zvládam nové výzvy i inovácie.”

Dušan Haško

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS,
ktorý je spolufinancovaný z ESF na základe Operačného programu
Ľudské zdroje, ITMS kód projektu: 312011I654
v období od 10/2018 – 12/2019

468 ad

One Comment

  1. Kurz mentoringu je výborný.Mentor rôznymi technikami formou otázok spolu s mentorovaným hľadá cestu ako vyriešiť situáciu s ktorou si mentorovaný nevie pomôcť sám. Na kurze formou cvičení spoznáte aj sám seba, čo je prínosom. V dobrej partii na kurze vládne pohoda a porozumenie.Vrelo odporúčam a teším sa na ďalšie možnosti vzdelávania.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *