Pages Navigation Menu

Rodičia – rodičom

Ak ste sa kvôli pandémii dostali do zlej finančnej situácie a uhradiť školné je pre Vás momentálne vážny problém, požiadajte nás o ďalšiu pomoc mailom na adrese: petra.pirselova@essmt.sk.

Nadácia kresťanského vzdelávania zriadila na tento účel osobitnú darcovskú výzvu, prostredníctvom ktorej zbiera dary na dofinancovania školného. Sme vďační za úvodný dar 3000 EUR rodine Kmeťovej na tento účel a veríme, že takýchto dobrodincov sa nájde viac, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Ak môžete, prosím prispejte do tohto fondu pomoci ako “Rodičia rodičom”.

CHCEM PRISPIEŤ –

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *