Pages Navigation Menu

J – CAMP 2015: V angličtine o indiánoch

Posted by on 27 Jul, 2015 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

J-CAMP je anglický konverzačný tábor určený pre mladých ľudí vo veku od 11-14 rokov. Prebieha pod vedením amerických lektorov z Hales Corners, Wisconsin, USA a tento rok oslavuje svoje DRUHÉ NARODENINY. Veríme, že kemp plný dobrej nálady, nových skúseností, kresťanských hodnôt a angličtiny vytvára pre našich mladých bezpečný priestor, v ktorom sa môže každý z nich odvážiť hovoriť v cudzom jazyku a získať veľa nových kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov!

Čítaj ďalej

Letná Biblická škola 2015 rozžiarila detské srdcia

Posted by on 21 Jul, 2015 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Deväť tímov a v nich viac ako 180 detí – taká bola Letná biblická škola v roku 2015, ktorá prebiehala po láskavým vedením priateľov zo St. Andrew’s Lutheran Church z Minnesoty, USA. Počas nej putovali deti po púšti spolu s izraelským národom. Učili sa nielen dôverovať Pánu Bohu, ale aj prosiť a ďakovať mu za každodenné dary, ktoré nám z lásky a milosti dáva.

Čítaj ďalej

Milé poďakovanie za výučbu

Posted by on 20 Apr, 2015 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Dobrý deň. Chcem Vám moc poďakovať za vysokú profesionalitu /vecnosť a podstatu, vysokú odbornosť, citlivosť, priateľskosť/ a mnoho ďalších pozitívnych atribútov k výučbe počas tohto víkendu a samozrejme aj počas predchádzajúceho semestra.

Ste všetci úžasní. Ďakujem aj za mojich externých spoluštudentov.

Juraj Macuha,
študent prvého ročníka Biblického štúdia

Čítaj ďalej

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky

Posted by on 1 Apr, 2015 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

 
Velkonocny-pozdrav-2015

Čítaj ďalej

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2015

Posted by on 19 Dec, 2014 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ | 0 comments

 

Prajeme vám požehnané vianoce a šťastný nový rok 2015

Čítaj ďalej

Osvienčim a Auschwitz – pamätajme na rozdiel!

Posted by on 2 Dec, 2014 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Siahnutie na ľudskú slobodu, bez skutočného dôvodu (iné vierovyznanie alebo rasu nepovažujem za dôvod!), považujem za hrubé porušenie ľudskej suverenity a ľudskosti. Je to navyše nepochopenie Božieho plánu so stvorením, ktoré sám Otec označil ako dobré!

Čítaj ďalej