Pages Navigation Menu

Posledné články

ON vstal z mŕtvych – HALELUJA

Posted by on 4 Apr, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Nech radostné víťazstvo Veľkej noci
prežiari námahu všedných dní
a do vašich životov vnesie
Boží pokoj

Čítaj ďalej

Partnerstvo pozitívne testované na spoločné hodnoty

Posted by on 1 Mar, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SVEDECTVÁ | 0 comments

Príslovie „Zíde z očí, zíde z mysle“ varuje, že ak je vzťah založený predovšetkým na osobnom kontakte, tak odlúčením zanikne. Nadácia kresťanského vzdelávania v Martine takto budovala vzťahy s partnermi Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy – cez desiatky spoločných projektov, stovky domácich a zahraničných návštev, tisícky osobných rozhovorov. Potom prišiel Covid a túto našu štvrť-storočia fungujúcu fundraisingovú stratégiu znemožnil. Viac ako vírusu som sa začal obávať onoho príslovečného „Zíde z očí, zíde z mysle.“

Čítaj ďalej

Spomíname – Ján Bohdan Hroboň

Posted by on 8 Feb, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SVEDECTVÁ | 0 comments

Minulý mesiac uplynulo 15 rokov od smrti môjho otca, Jána Bohdana Hroboňa. Bol to hrdina viery, ktorý bral Boha vážne. Svoju vieru žil a šíril najmä počas komunizmu, kedy to bolo nielen nežiadúce, ale aj nebezpečné. Doba sa odvtedy, vďaka Bohu, zmenila, a ja sa často pýtam, čo a ako by robil môj otec dnes.

Čo zo spoločenského, cirkevného či politického diania by podporoval a čo kritizoval? Neviem presne, ale som si istý, že by sa v tom všetkom za každú cenu angažoval, trápil, nadchýnal aj frustroval. S ostatnými hrdinami viery bol totiž presvedčený, že pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk (List Filipanom 1,21).

Tiež neviem, ako by to robil. Pamätám si však jedno z jeho obľúbených tvrdení: “Viera je vynaliezavá.“ Utkvelo to vo mne, lebo som neraz videl, ako jeho netradičný nápad poháňaný nadšením zafungoval tam, kde ostatní tvrdili, že to sa nedá. To nadšenie, ten zápal pre Božiu vec mnohokrát stačil, a o ostatné sa postaral Všemohúci. Hrdinstvo viery totiž spočíva v spoliehaní sa na nikoho a nič iné okrem Boha.

Bohdan Hroboň, vďačný syn

Čítaj ďalej

Krásne Vianoce a požehnaný rok 2021

Posted by on 24 Dec, 2020 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

To svetlo svieti v tme,
ale tma ho nepohltila …
Bolo to však pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého človeka
prichádzajúceho na svet.
Ján 1, 5 a 9

Čítaj ďalej

Máme nové športoviská a robotické centrum

Posted by on 1 Oct, 2020 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

 

Čítaj ďalej

O Letnej biblickej škole v Evanjelickom posli

Posted by on 6 Aug, 2020 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

V najnovšom vydaní Evanjelického posla sa dočítate aj o tom, ako prebiehala tohtoročná Letná biblická škola.

Čítaj ďalej

Letná biblická škola 2020 – piesne

Posted by on 16 Jul, 2020 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

 

Aby ste si mohli zaspievať a zatancovať aj doma, tu sú pesničky 🙂

 

Čítaj ďalej

Letná Biblická škola 2020 – FOTKY

Posted by on 15 Jul, 2020 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

:: FOTOGRAFIE ::

Čítaj ďalej