Pages Navigation Menu

Posledné články

Služba Slova – rozhovor s Bohdanom Hroboňom

Posted by on 17 Jan, 2022 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA | 0 comments

 – Rozhovor s Bohdanom Hroboňom

Homiletický časopis Služba slova v rokoch 1952 – 2015 vychádzal ako príloha Cirkevných listov. Od roku 2016 vychádzal ako samostatná pracovná príručka pre duchovných ECAV na Slovensku. Od leta 2019 vychádza elektronicky.

Viac o časopise na: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/sluzba-slova-1-2022

Čítaj ďalej

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2022

Posted by on 21 Dec, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

V čase, 
keď Ten, ktorého nikto nikdy nevidel
sa stáva Immanuelom – Bohom s nami,
Vám prajeme

radosť, ktorá naplnila srdcia pastierov,
keď našli malé Dieťatko,
a pokoj, ktorý zvestovali anjeli
pri narodení Spasiteľa,

i neustále
vydávanie sa na cestu,
ako to urobili traja mudrci,
keď šli hľadať Boha a Jeho vôľu.

Zamestnanci Centra kresťanského vzdelávania

Čítaj ďalej

Letná biblická škola – Televízia Turiec

Posted by on 13 Jul, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Čítaj ďalej

Letná biblická škola – FOTOGRAFIE

Posted by on 12 Jul, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Všetkým detičkám, vedúcim, či pomocníkom veľmi pekne ďakujeme za úžasný týždeň na Letnej biblickej škole. Pre lepšie spomínanie si na všetky aktivity, prikladáme odkazy na fotografie.

🙂 Prajeme vám pekné letné prázdniny 🙂

Čítaj ďalej

Rodičia – rodičom

Posted by on 17 May, 2021 in CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Ak ste sa kvôli pandémii dostali do zlej finančnej situácie a uhradiť školné je pre Vás momentálne vážny problém, požiadajte nás o ďalšiu pomoc mailom na adrese: petra.pirselova@essmt.sk.

Nadácia kresťanského vzdelávania zriadila na tento účel osobitnú darcovskú výzvu, prostredníctvom ktorej zbiera dary na dofinancovania školného. Sme vďační za úvodný dar 3000 EUR rodine Kmeťovej na tento účel a veríme, že takýchto dobrodincov sa nájde viac, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Ak môžete, prosím prispejte do tohto fondu pomoci ako “Rodičia rodičom”.

CHCEM PRISPIEŤ –

Čítaj ďalej

ON vstal z mŕtvych – HALELUJA

Posted by on 4 Apr, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Nech radostné víťazstvo Veľkej noci
prežiari námahu všedných dní
a do vašich životov vnesie
Boží pokoj

Čítaj ďalej

Partnerstvo pozitívne testované na spoločné hodnoty

Posted by on 1 Mar, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SVEDECTVÁ | 0 comments

Príslovie „Zíde z očí, zíde z mysle“ varuje, že ak je vzťah založený predovšetkým na osobnom kontakte, tak odlúčením zanikne. Nadácia kresťanského vzdelávania v Martine takto budovala vzťahy s partnermi Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy – cez desiatky spoločných projektov, stovky domácich a zahraničných návštev, tisícky osobných rozhovorov. Potom prišiel Covid a túto našu štvrť-storočia fungujúcu fundraisingovú stratégiu znemožnil. Viac ako vírusu som sa začal obávať onoho príslovečného „Zíde z očí, zíde z mysle.“

Čítaj ďalej

Spomíname – Ján Bohdan Hroboň

Posted by on 8 Feb, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SVEDECTVÁ | 0 comments

Minulý mesiac uplynulo 15 rokov od smrti môjho otca, Jána Bohdana Hroboňa. Bol to hrdina viery, ktorý bral Boha vážne. Svoju vieru žil a šíril najmä počas komunizmu, kedy to bolo nielen nežiadúce, ale aj nebezpečné. Doba sa odvtedy, vďaka Bohu, zmenila, a ja sa často pýtam, čo a ako by robil môj otec dnes.

Čo zo spoločenského, cirkevného či politického diania by podporoval a čo kritizoval? Neviem presne, ale som si istý, že by sa v tom všetkom za každú cenu angažoval, trápil, nadchýnal aj frustroval. S ostatnými hrdinami viery bol totiž presvedčený, že pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk (List Filipanom 1,21).

Tiež neviem, ako by to robil. Pamätám si však jedno z jeho obľúbených tvrdení: “Viera je vynaliezavá.“ Utkvelo to vo mne, lebo som neraz videl, ako jeho netradičný nápad poháňaný nadšením zafungoval tam, kde ostatní tvrdili, že to sa nedá. To nadšenie, ten zápal pre Božiu vec mnohokrát stačil, a o ostatné sa postaral Všemohúci. Hrdinstvo viery totiž spočíva v spoliehaní sa na nikoho a nič iné okrem Boha.

Bohdan Hroboň, vďačný syn

Čítaj ďalej