Pages Navigation Menu

Posledné články

Letná biblická škola – 2022

Posted by on 22 Apr, 2022 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA | 0 comments

!!! Prihlasovanie na tábor je uzatvorené !!!

PLAGÁT

 

  • Termín: 4. – 8. júl 2021
  • Cena: 80 € (dvaja súrodenci: 144€, traja súrodenci: 204€)
  • určené pre deti od 6 – 10 rokov (1. až 4. ročníka ZŠ)
  • maximálny počet je 120 účastníkov
  • celodenný program od 8:30 – 15:30
  • s americkými priateľmi 🙂

 

– Tešíme sa na vás –

Čítaj ďalej

Služba Slova – rozhovor s Bohdanom Hroboňom

Posted by on 17 Jan, 2022 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA | 0 comments

 – Rozhovor s Bohdanom Hroboňom

Homiletický časopis Služba slova v rokoch 1952 – 2015 vychádzal ako príloha Cirkevných listov. Od roku 2016 vychádzal ako samostatná pracovná príručka pre duchovných ECAV na Slovensku. Od leta 2019 vychádza elektronicky.

Viac o časopise na: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/sluzba-slova-1-2022

Čítaj ďalej

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2022

Posted by on 21 Dec, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

V čase, 
keď Ten, ktorého nikto nikdy nevidel
sa stáva Immanuelom – Bohom s nami,
Vám prajeme

radosť, ktorá naplnila srdcia pastierov,
keď našli malé Dieťatko,
a pokoj, ktorý zvestovali anjeli
pri narodení Spasiteľa,

i neustále
vydávanie sa na cestu,
ako to urobili traja mudrci,
keď šli hľadať Boha a Jeho vôľu.

Zamestnanci Centra kresťanského vzdelávania

Čítaj ďalej

Letná biblická škola – Televízia Turiec

Posted by on 13 Jul, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Čítaj ďalej

Letná biblická škola – FOTOGRAFIE

Posted by on 12 Jul, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA | 0 comments

Všetkým detičkám, vedúcim, či pomocníkom veľmi pekne ďakujeme za úžasný týždeň na Letnej biblickej škole. Pre lepšie spomínanie si na všetky aktivity, prikladáme odkazy na fotografie.

🙂 Prajeme vám pekné letné prázdniny 🙂

Čítaj ďalej

Rodičia – rodičom

Posted by on 17 May, 2021 in CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Ak ste sa kvôli pandémii dostali do zlej finančnej situácie a uhradiť školné je pre Vás momentálne vážny problém, požiadajte nás o ďalšiu pomoc mailom na adrese: petra.pirselova@essmt.sk.

Nadácia kresťanského vzdelávania zriadila na tento účel osobitnú darcovskú výzvu, prostredníctvom ktorej zbiera dary na dofinancovania školného. Sme vďační za úvodný dar 3000 EUR rodine Kmeťovej na tento účel a veríme, že takýchto dobrodincov sa nájde viac, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Ak môžete, prosím prispejte do tohto fondu pomoci ako “Rodičia rodičom”.

CHCEM PRISPIEŤ –

Čítaj ďalej

ON vstal z mŕtvych – HALELUJA

Posted by on 4 Apr, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Nech radostné víťazstvo Veľkej noci
prežiari námahu všedných dní
a do vašich životov vnesie
Boží pokoj

Čítaj ďalej

Partnerstvo pozitívne testované na spoločné hodnoty

Posted by on 1 Mar, 2021 in BIBLICKÁ ŠKOLA, CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SVEDECTVÁ | 0 comments

Príslovie „Zíde z očí, zíde z mysle“ varuje, že ak je vzťah založený predovšetkým na osobnom kontakte, tak odlúčením zanikne. Nadácia kresťanského vzdelávania v Martine takto budovala vzťahy s partnermi Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy – cez desiatky spoločných projektov, stovky domácich a zahraničných návštev, tisícky osobných rozhovorov. Potom prišiel Covid a túto našu štvrť-storočia fungujúcu fundraisingovú stratégiu znemožnil. Viac ako vírusu som sa začal obávať onoho príslovečného „Zíde z očí, zíde z mysle.“

Čítaj ďalej