Pages Navigation Menu

Posledné články

Duchovná pieseň 2016

Posted by on 16 May, 2016 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Už po štvrtý krát sa 13.5. 2016 v Martine stretli na celoštátnom kole speváckej súťaže Duchovná pieseň najlepší speváci z evanjelických cirkevných škôl a seniorátov ECAV. Súťažili v sólovom speve duchovných piesní v štyroch vekových kategóriách. V tomto ročníku súťaže sa spievali najmä piesne sestier Kristíny a Márie Royových. O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: Mgr. Michaela Turčanová, Dr. Jana Pastorková, Mgr. Dana Nadová, Mgr. Michal Janiga, Mgr. Jozef Havrila a ThDr. Jana Bosáková.

Čítaj ďalej

Oceňujeme angažovaných

Posted by on 3 May, 2016 in EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Na našej škole máme veľa šikovných študentov a žiakov, ktorí sú v mnohých smeroch výnimoční. Spolu s kolegami sme sa rozhodli, že si to budeme viac všímať a oceníme každý mesiac niekoho, kto urobil niečo výnimočné, napr. niekomu pomohol, inicioval nejakú zmenu alebo sa správal výnimočne slušne, nesebecky, ohľaduplne či zodpovedne. Chceme tak vyzdvihnúť tých, ktorí svojím správaním a charakterom môžu byť príkladom pre iných.

Čítaj ďalej

LETO 2016

Posted by on 18 Apr, 2016 in BIBLICKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Srdečne vám predstavujeme naše letné aktivity. Začíname už 4. júna 2016 DŇOM DETÍ. Detaily jednotlivých akcií nájdete na prihláškach, ktoré si môžete stiahnuť na tejto stránke. Prosíme, aby ste prihlášky odovzdávali v kancelárii Biblickej školy v Martine. Ďakujeme.

Čítaj ďalej

Diskusia s europoslancom

Posted by on 18 Apr, 2016 in EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Žijeme v dobe, kedy sa k nám dostáva mnoho informácii, no nie každý informačný kanál je kvalitný a objektívny. Preto ma ako študenta nášho gymnázia veľmi potešilo, že sme opäť mohli na našej škole privítať ďalšieho významného človeka do zbierky osobností, ktoré nás doteraz navštívili.

Čítaj ďalej

Prijali pozvanie a vyznali vieru

Posted by on 15 Apr, 2016 in EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V MARTINE, SVEDECTVÁ | 0 comments

V prvú aprílovú nedeľu boli pani farárkou Natáliou Kacianovou v rámci hlavných služieb Božích v Evanjelickom kostole v Martine konfirmované dve mladé dámy – Editka a Mima. Editka pôsobí ako učiteľka chémie na Evanjelickom gymnáziu, Mima je mamou osemročnej Timejky, ktorá je žiačkou tretieho ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine.

Čítaj ďalej

Ocenenie v súťaži Spievam po francúzsky

Posted by on 13 Apr, 2016 in EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Francúzska aliancia na Slovensku organizuje rôzne podujatia aj súťaže pre študentov francúzskeho jazyka. Viacerí „francúzštinári“ z nášho gymnázia chodia pravidelne na spevokol, či nacvičujú so školskou kapelou pod vedením pána učiteľa Tomáša Gulána. Aj to boli dôvody, prečo pani učiteľka francúzštiny Ľudmila Sartórisová prihlásila našich študentov do súťaže Spievam po francúzsky

Čítaj ďalej

Sociálnym projektom sme pomohli utečenom

Posted by on 4 Apr, 2016 in EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA, EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM | 0 comments

Vojna v Sýrii spôsobila, že viac ako polovica z 22 miliónov obyvateľov Sýrie musela opustiť svoje domovy. Z nich približne 6 miliónov žije v okolitých krajinách ako Libanon, Jordánsko, Egypt a Turecko a približne 2 milióny sa po rokoch beznádeje v utečeneckých táboroch vydalo na cestu do Európy.

Čítaj ďalej

Múmia v 5 krokoch

Posted by on 4 Apr, 2016 in EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 0 comments

Relácie o varení a historické dokumentárne filmy patria pravdepodobne medzi najpopulárnejšie programy v televízii. Ale čo takto ich skombinovať? Presne o to sa snažili žiaci v 6. ročníku na predmete Humanitné vedy pod vedením pána učiteľa Benjamina Chandlera. Téma pre triedu znela – Staroveká kultúra.

Čítaj ďalej